Transference-focused psychotherapy (TFP) pro léčbu hraniční poruchy osobnosti

Roč.15,č.1(2021)
Hraniční porucha osobnosti (tematické číslo)

Abstrakt

Psychoterapie zaměřená na přenos (Transference-focused psychotherapy, TFP) je strukturovaná, manualizovaná, evidence-based metoda vytvořená speciálně pro léčbu lidí s hraniční a dalšími vážnými poruchami osobnosti. Metoda vychází z psychoanalytické teorie objektních vztahů a je vyvíjena skupinou kolem Otto F. Kernberga. TFP cílí na konsolidaci identity, lepší emoční regulaci a zvýšení kvality mezilidských vztahů. Příspěvek představuje jednotlivé fáze léčby, vysvětluje funkci konkrétních intervencí TFP v terapeutickém procesu a pomocí kazuistických vinět případu ilustruje jejich aplikaci v praxi.


Klíčová slova:
Transference focused psychotherapy; Terapie zaměřená na přenos; TFP; hraniční porucha osobnosti; Kernberg
Metriky

707

Views

122

PDF views