Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Transference-focused psychotherapy (TFP) pro léčbu hraniční poruchy osobnosti

Renata Herentinová, Michal Novák

Abstrakt

Psychoterapie zaměřená na přenos (Transference-focused psychotherapy, TFP) je strukturovaná, manualizovaná, evidence-based metoda vytvořená speciálně pro léčbu lidí s hraniční a dalšími vážnými poruchami osobnosti. Metoda vychází z psychoanalytické teorie objektních vztahů a je vyvíjena skupinou kolem Otto F. Kernberga. TFP cílí na konsolidaci identity, lepší emoční regulaci a zvýšení kvality mezilidských vztahů. Příspěvek představuje jednotlivé fáze léčby, vysvětluje funkci konkrétních intervencí TFP v terapeutickém procesu a pomocí kazuistických vinět případu ilustruje jejich aplikaci v praxi.

Bibliografická citace

Herentinová, R., & Novák, M. (2021). Transference-focused psychotherapy (TFP) pro léčbu hraniční poruchy osobnosti. Psychoterapie, 14(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/13763

Klíčová slova

Transference focused psychotherapy; Terapie zaměřená na přenos; TFP; hraniční porucha osobnosti; Kernberg

Plný Text:
Copyright (c) 2021 Renata Herentinová, Michal Novák