Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Z vyčerpania k radosti za pár dní: Ukážka krátkej terapie zameranej na riešenie

Mária Kahancová

Abstrakt

Text je praktickou ukážkou krátkej terapie zameranej na riešenie; ktorá je doplnená prepismi zo sedení. Úspešnosť terapie je meraná pomocou škály ORS (Outcome Rating Scale). Problémy klientky majú psychosomatický charakter; trápi ju vyčerpanosť; trávenie; neustále chudnutie; a zároveň ju ťažia komplexy z rodiny. Klientka chce prostredníctvom terapie obnoviť svoju energiu a znovu nájsť stratenú slobodu. Prípadová štúdia sa zameriava na proces vznikania dohody na smerovaní terapie. Ťažiskom terapeutickej práce sú prvky typické pre krátku terapiu zameranú na riešenie: vytváranie dohody na smerovaní; práca so zdrojmi klientky a škálou. Súčasťou kazuistiky je pohľad klientky na dosiahnuté zmeny zisťovaný v rámci follow-up rozhovoru; ktorý prebehol 3 mesiace po ukončení terapie.

Bibliografická citace

Kahancová, M. (2020). Z vyčerpania k radosti za pár dní: Ukážka krátkej terapie zameranej na riešenie. Psychoterapie, 14(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/13012

Klíčová slova

krátka terapia zameraná na riešenie; prípadová štúdia; dohoda na smerovaní; terapeutická aliancia; vyčerpanie

Plný Text:
Copyright (c) 2020 Mária Kahancová