Diskurzivní a konverzační analýzy ve výzkumu psychoterapie a poradenství

Roč.14,č.1(2020)

Abstrakt

Článek se zaměřuje na možnosti využití diskurzivních a konverzačních analýz ve výzkumu psychoterapie a poradenství. V první části je položen důraz na přiblížení obou výzkumných tradic; jejich podobností i rozdílů. Druhá část je věnována konkrétním příkladům realizovaných výzkumů zaměřených na: 1. formulace (tedy reakce terapeutů odkazující ke vstupům klientů a jejich funkci) v psychoterapii a poradenství; 2. diskurzivní nastolování agendy terapeuta (tedy jeho cílů a plánů pro terapii); 3. výzkum procesu terapeutické změny a 4. perspektivy širšího diskurzu v terapii a poradenství. Rovněž jsou načrtnuty některé limity a možné směry pro budoucí rozvoj konverzačních a diskurzivních analýz ve výzkumu psychoterapie a poradenství.


Klíčová slova:
diskurzivní analýza; konverzační analýza; psychoterapie; poradenství
Metriky

403

Views

35

PDF views