Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Využití případové studie k vysvětlení procesu změny v psychoterapii deprese

Michal Čevelíček, Petr Doležal

Abstrakt

Článek popisuje, jak jsme při snaze porozumět úspěšné psychoterapii klientky s depresivní symptomatikou využili základní kroky realizace případové studie, které představili v úvodním textu tohoto čísla Roubal, Čevelíček a Řiháček. Postupně vysvětlujeme, (1) proč jsme se pro formát případové studie rozhodli, když jsme chtěli prozkoumat proces změny v psychoterapii depresivních potíží; (2) jaké otázky jsme chtěli zodpovědět (a jaké další otázky jsme si mohli stanovit); (3) jaké kombinace sběru dat jsme využívali pro zodpovězení našich otázek; (4) na co jsme se zaměřili při analýze dat; a (5) jak jsme se rozhodli výsledný text případové studie strukturovat. Závěrem shrnujeme, co jsme se v průběhu práce na této systematické případové studii naučili.

Bibliografická citace

Čevelíček, M., & Doležal, P. (2019). Využití případové studie k vysvětlení procesu změny v psychoterapii deprese. Psychoterapie, 13(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11940

Klíčová slova

případová studie; deprese; proces změny; responzivita

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Michal Čevelíček, Petr Doležal