Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Propojení významných momentů s terapeutickou změnou: Případová studie

Karolína Vodičková, Tomáš Řiháček

Abstrakt

V této případové studii aplikujeme tzv. paradigma významných momentů na výzkum psychoterapeutického procesu. Cílem studie je identifikovat a objasnit možné souvislosti mezi klientkou identifikovanými významnými momenty a celkovou změnou v terapii. Klientkou je 27letá žena trpící depresivními příznaky, která absolvovala 20 individuálních terapeutických sezení během období šesti měsíců. Data byla sbírána pomocí kombinace dotazníkových a kvalitativních metod a byla zpracována metodou abduktivní analýzy. Terapii lze na základě kvalitativních i kvantitativních ukazatelů hodnotit jako úspěšnou. Identifikovali jsme sedm kategorií zachycujících souvislosti mezi významnými momenty a terapeutickou změnou a ukázali jsme tak, že proces řešení klientčiných potíží lze s významnými momenty zřetelně propojit.

Bibliografická citace

Vodičková, K., & Řiháček, T. (2019). Propojení významných momentů s terapeutickou změnou: Případová studie. Psychoterapie, 13(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11938

Klíčová slova

případová studie, významné momenty, mechanismy terapeutické změny, abdukce

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Karolína Vodičková, Tomáš Řiháček