Propojení významných momentů s terapeutickou změnou: Případová studie

Roč. 13č. 1 (2019) Případové studie v psychoterapii (tematické číslo)

Abstrakt

V této případové studii aplikujeme tzv. paradigma významných momentů na výzkum psychoterapeutického procesu. Cílem studie je identifikovat a objasnit možné souvislosti mezi klientkou identifikovanými významnými momenty a celkovou změnou v terapii. Klientkou je 27letá žena trpící depresivními příznaky, která absolvovala 20 individuálních terapeutických sezení během období šesti měsíců. Data byla sbírána pomocí kombinace dotazníkových a kvalitativních metod a byla zpracována metodou abduktivní analýzy. Terapii lze na základě kvalitativních i kvantitativních ukazatelů hodnotit jako úspěšnou. Identifikovali jsme sedm kategorií zachycujících souvislosti mezi významnými momenty a terapeutickou změnou a ukázali jsme tak, že proces řešení klientčiných potíží lze s významnými momenty zřetelně propojit.


Klíčová slova:
případová studie, významné momenty, mechanismy terapeutické změny, abdukce
Metriky

608

Views

15

PDF views