Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Konflikt a změna ve skupinové psychoterapii: narativní případová studie

Eva Dubovská, Vladimír Chrz

Abstrakt

Studie představuje tři klienty z jedné psychoterapeutické skupiny denního stacionáře pro úzkostné a depresivní poruchy, se kterými byly realizovány opakované hloubkové rozhovory uprostřed, na konci a 9 měsíců po absolvování 3-měsíčního terapeutického programu. Prostřednictvím narativní analýzy jsou ukázány individuální „příběhy změny“ a pozornost je věnována zejména průběhu konfliktních situací, které aktéři prožívají, interpretují, reflektují a zužitkují ve svém dalším životě. Účastníci terapie, konstruují své porozumění tomu, jakým způsobem dochází v psychoterapii k transformaci. Narativní přístup umožňuje tento proces uchopit prostřednictvím kategorií analýzy, jako jsou centrální potíž a témata změny, aktérství, hodnoty a přesvědčení a narativní umisťování. 

Bibliografická citace

Dubovská, E., & Chrz, V. (2019). Konflikt a změna ve skupinové psychoterapii: narativní případová studie. Psychoterapie, 13(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11593

Klíčová slova

případová studie; skupinová psychoterapie; denní stacionář; narativní analýza

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Eva Dubovská, Vladimír Chrz