Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

„Tak jsem se naučil plavat“ Budování jistoty ve vztahové vazbě s využitím metody Práce v hliněném poli®

Anna Víšková

Abstrakt

Případová studie prezentuje terapeutický proces s desetiletým chlapcem s projevy nejisté ambivalentní citové vazby. Podrobným rozpracováním kazuistiky příspěvek navazuje na článek Senzomotorický přístup v léčbě traumatu: představení metody práce v hliněném poli® (Víšková, 2017). Studie popisuje využití senzomotorické zkušenosti, a to jak psychofyziologický proces s podporou terapeuta odráží vazebné chování a vede k budování důvěry vůči sobě a okolnímu světu.

Bibliografická citace

Víšková, A. (2019). „Tak jsem se naučil plavat“ Budování jistoty ve vztahové vazbě s využitím metody Práce v hliněném poli®. Psychoterapie, 13(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11551

Klíčová slova

Práce v hliněném poli®; senzomotorika; trauma; attachment; arteterapie

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Anna Víšková