Vol 20, No 1 (2010)

Obsah

Editorial

Pedagogická orientace v roce 2010
Petr Knecht
3-4

Studie

J. Hábl
5–15
S. Bendl, H. Voňková
16–38
P. Gavora, J. Braunová
39–59
M. Janíková
60–79
J. Havigerová, J. Haviger
80–103

Diskuse

E. Klieme, K. Maag-Merki, J. Hartig
104–119

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
120-129
Doc. PhDr. Vladimír Spousta osmdesátníkem
Josef Maňák
Nepálské školství
Milena Pouchová
Etika ve vědách o výchově
Marta Rybičková
Učil nás naslouchat srdcem
Alena Tichá

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
130-140
Kolář, Z., & Šikulová, R. (2009). Hodnocení žáků
Helena Zitková
Orbis scholae (2009). Sociální determinanty vzdělávání. Monotematické číslo 3(1)
Dušan Klapko
Hanzelka, M., Souček, Z., Kantorová, J., & Prokůpková, D. (2009). Meritum Řízení školy
Ilona Jirečková
Kratochvílová, J. (2006). Teorie a praxe projektové výuky
Vladimír Spousta