Traktát o vybraných problémech teorie a praxe v oblasti pedagogických věd

J. Koťa

Abstrakt

Traktát připomíná vztahy teorie a praxe v antice a v novověku, poukazuje na fetišizaci praxe v moderní době. Připomíná proměnu filosofování a upozorňuje na nástup vědotechniky, která ovládla současný společenský provoz. Otázka vztahu teorie a praxe v pedagogice je probrána z řady aspektů, zdůrazněny jsou rozdíly v akcentech významu teorie a praxe, je připomenut problém cvičných škol, mikroučení, hospitací, vlastních vystoupení studentů a vybrané aspekty vztahu k mimovyučovacím aktivitám, které by budoucí učitel měl umět zužitkovat.

Bibliografická citace

Koťa, J. (2012). Traktát o vybraných problémech teorie a praxe v oblasti pedagogických věd. Pedagogická orientace, 22(3), 336–352. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-3-336

Klíčová slova

epistémé; filosofie; fronésis; hospitace; marxismus; moudrost; mikroučení; teorie; praxe; přítomnost; techné; vědotechnika

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aristotelés (1996). Etika Nikomachova. (překlad Antonín Kříž, 2. vydání). Praha: Rezek.

Aristotelés (2003). Metafyzika. (překlad Antonín Kříž, úprava Petr Rezek; 2. vydání). Praha: Rezek.

Flyvbjerg, B. (1996). Nárys užití etiky pro trvale udržitelný rozvoj. Aristotelés, Foucault a progresivní fronésis. Filosofický časopis, 44(1), 101–122.

Hegel, G. W. F. (1960). Fenomenologie ducha. (překlad Jan Patočka). Praha: nakladatelství ČSAV.

Kosík, K. (1965). Dialektika konkrétního (studie o problematice člověka a světa). Praha: nakladatelství ČSAV.

Marx, K. (1967). Odcizení a emancipace člověka. Praha: Mladá fronta.

Michálek, J. (1995). Topologie výchovy (Místo výchovy v životě člověka). Praha: Oikoymenh.

Platón (1992). Protágoras. (překlad František Novotný; 2. vydání, edice Oikoymenh) Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku.

Synek, S. (2011). Lidská přirozenost jako úkol člověka. Filosofická interpretace Etiky Nikomachovy. Praha: Togga.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-336


Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.