Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech

T. Janík, V. Spilková, M. Píšová

Bibliografická citace

Janík, T., Spilková, V., & Píšová, M. (2014). Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech. Pedagogická orientace, 24(2), 259–274. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-2-259

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ball, S. (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. Journal of Educational Policy, 18(2), 215–228. DOI: 10.1080/0268093022000043065

Barton, L., Barrett, E., Whitty, G., Milles, S., & Furlong, J. (1994). Teacher education and teacher professionalism in England: Some emerging issues. British Journal of Sociology of Education, 15(4), 520–544. DOI: 10.1080/0142569940150406

Čech, T. (2011). Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol. Brno: Masarykova univerzita.

Fullan, M. (1991). The new meaning of educational change. London: Cassell.

Grossman, P. L., & Stodolsky, S. S. (1995). Content as context: The role of school subjects in secondary school teaching. Educational Researcher, 24(8), 5–11. DOI: 10.3102/0013189X024008005

Hargreaves, A., & Fullan, M. (1991). What’s worth fighting for in your school? New York: Teacher’s College Press.

Hargreaves, A. (2000). Four ages of professionalism and professional learning. Teachers and Teaching: History and Practice, 6(2), 151–182.

Hascher, T. (2011). Vom „Mythos Praktikum“ … und der Gefahr verpasster Lerngelegenheiten. Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 3, 8–16.

Ježek, S. (Ed.). (2003). Psychosociální klima školy I. Brno: MSD Brno, s.r.o.

Ježek, S. (Ed.). (2004). Psychosociální klima školy II. Brno: MSD Brno, s.r.o.

Kanape-Willingshofer, A. (2013). Wer wird SchulleiterIn in Österreich? Einflussfaktoren auf die Bewerbung als Schulleitung. Příspěvek prezentovaný na 9. výroční konferenci ÖFEB. Bildung im Zeitalter der Individualisierung. 30. 10. 2013, Universität Innsbruck.

Kaščák, O., & Pupala, B. (2011). Neoliberalizmus vo vzdělávaní: päť obrazov kritických analýz. Pedagogická orientace, 21(1), 5–34.

Lazarová, B. (2005). Psychologické aspekty profesionálního rozvoje učitelů: Rezistence vůči změně. Pedagogika, 55(2), 102–118.

Lašek, J. (2001). Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus.

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., ... & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Sachs, J. (1999). Teacher professional identity: Competing discourses, competing outcomes. Příspěvek prezentovaný na konferenci AARE, Melbourne. Dostupné z http://www.aare.edu.au/data/publications/1999/sac99611.pdf

Spilková, V., Janík, T., & Píšová, M. (2014). Co je a co není kariéra učitele aneb Výhrady ke koncepci kariérního systému. Komenský, 138(3), 10–14.

Spilková, V., & Tomková, A., et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Starý, K., & Chvál, M. (2009). Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In M. Janíková & K. Vlčková (Eds.), Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 63–81). Brno: Paido.

Sockett, H. (1993). The moral base for teacher professionalism. New York: Teachers College, Columbia University.

Štefflová, J. (2014). Copak být „jenom“ učitel nestačí? Učitelské noviny, 117(10), 18–20.

Terhart, E. (2000). Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland. Weinheim: Beltz.

Terhart, E. (2001). Lehrerberuf und Lehrerbildung. Weinheim: Beltz.

Urbánek, P. (2014). Klima učitelských sborů ZŠ: empirická zjištění. Dostupné z http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/105/105.pdf

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Veselý, A. (2012). Institucionalizace neodpově dnosti, efektivity, nebo konformity? Reformy organizací veř ejných služ eb v teorii akontability. Sociologický č asopis, 48(4), 757–784.

Webb, R., & Vulliamy, G. (1993). A deluge of directives: Conflict between collegiality and managerialism in the post-ERA primary school. British Education Research Journal, 22(4), 441–458. Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání. Kapitola III. – Vzdělanost (2011). Dostupné z http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/NERV_kap03.pdf DOI: 10.1080/0141192960220405

Zeichner, K., & Gore, J. (1990). Teacher socialization. In W. R. Houston (Ed.), Handbook of research on teacher education: A project of the association of teacher educators. New York: Macmillan.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-2-259


Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.