Crossref Cited-by (7)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Příprava učitelů v kontextu kontinuální „optimalizace“
Pavel Doulík, Jiří Škoda
Pedagogická orientace  ročník: 24,  číslo: 5,  první strana: 818,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/PedOr2014-5-818

2. Population Reduction, Unification of Curriculum and Diversification of Financial Support of Secondary Education in the Czech Republic: The Situation in the Years 2006 – 2016
Ilona Kočvarová
Acta Technologica Dubnicae  ročník: 7,  číslo: 1,  první strana: 27,  rok: 2017  
https://doi.org/10.1515/atd-2017-0002

3. Problém štandardizácie učiteľskej profesie v kontexte profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku
Štefan Porubský, Beata Kosová, Ivan Pavlov
ORBIS SCHOLAE  ročník: 8,  číslo: 3,  první strana: 23,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2015.56

4. Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo
Miroslav Janík, Karolína Pešková, Tomáš Janík
ORBIS SCHOLAE  ročník: 8,  číslo: 3,  první strana: 47,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2015.57

5. The competences of young teachers in education of pupils with special educational needs
J. Slowik, M. Peskova, O. V. Shatunova, E. V. Bartus
The Education and science journal  ročník: 22,  číslo: 10,  první strana: 139,  rok: 2020  
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-10-139-160

6. Postoje univerzitních studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě měřené na škále Homosexuality Attitude Scale
Petr Hlaďo
Pedagogická orientace  ročník: 25,  číslo: 3,  první strana: 438,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-438

7. Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení
Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 8,  číslo: 3,  první strana: 133,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2015.61Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.