Velikost a reprezentativita výběrového souboru v kvantitativně orientovaném pedagogickém výzkumu

Petr Soukup, Ilona Kočvarová

Abstrakt

Metodologicky orientovaná studie syntetizuje základní požadavky na velikost a reprezentativitu výběrového souboru v kvantitativně orientovaném pedagogickém výzkumu. Prezentuje základní výběrové postupy, jejich parametry a dopad na požadovanou velikost výběru a také dopad na možnosti zobecnění výsledků. Kromě standardních designů náhodného výběru (prostý, vícestupňový, skupinkový a stratifikovaný) je pojednán i dopad velikosti pro nenáhodné výběry. Studie uvádí postupy pro stanovení síly testu a shrnuje základní doporučení statistiků pro velikost výběru s ohledem na sílu testu. Pozornost je věnována také otázce reprezentativity výběru. Součástí studie jsou příklady dobré i špatné praxe z oblasti mezinárodních pedagogických výzkumů.

Bibliografická citace

Soukup, P., & Kočvarová, I. (2016). Velikost a reprezentativita výběrového souboru v kvantitativně orientovaném pedagogickém výzkumu. Pedagogická orientace, 26(3), 512–536. 

Klíčová slova

kvantitativní výzkum; populace; výběrový soubor; velikost výběru; reprezentativita; zobecnitelnost

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

APA. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. Washington: American Psychological Association.

Babbie, E. R. (2013). The practice of social research. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.

Bertrand, I., & Hughes, P. (2005). Media research methods: Audiences, institutions, texts. New York: Palgrave Macmillan.

Bryman, A. (2012). Social research methods. New York: Oxford University Press.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science. Hillsdale: Erlbaum.

DeVellis, R. F. (2012). Scale development: Theory and applications . Thousand Oaks: Sage.

Field, A. P. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: Sage.

Fink, A. (2013). How to conduct surveys: A step-by-step guide. Los Angeles: Sage.

Gay, L., Mills, G. E., & Airasian, P. (2014). Educational research: Competencies for analysis and applications. Harlow: Pearson Education.

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. (2016). G*Power: Statistical power analyses for Windows and Mac [online]. Dostupné z http://www.gpower.hhu.de/

Hendl, J. (2015). Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Jelínek, M., Květoň, P., & Vybořil, D. (2011). Testování v psychologii: teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování. Praha: Grada.

Kalton, G. (1983). Introduction to survey sampling. Thousand Oaks: Sage.

Kish, L. (2014). Survey sampling. New York: Wiley.

Krejčí, J. (2008). Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Krejčí, J. (2011). Kvalita výběrových šetření a standardy v sociálním výzkumu. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Lafaye de Micheaux, P., & Tran, V. A. (2016). PoweR: A reproducible research tool to ease Monte Carlo power simulation studies for goodness-of-fit tests in R. Journal of Statistical Software, 69(3), 1–42.

Levy, P. S., & Lemeshow, S. (2008). Sampling of populations: Methods and applications. New York: Wiley.

Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita.

Mertens, D. M. (2015). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Los Angeles: Sage.

OECD. (2014). PISA 2012 technical report. Paris: OECD.

Pabian, P., & Provázková, K. (2008). Přehled sociologických šetření CSVŠ 1991–2008. AULA 16(3), 1–24.

Řehák, J. (1978). K pojmu „reprezentativita“ v sociologických výzkumech. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 14(5), 489–507.

Řehák, J. (1998a). Kvalita dat I. Klasický model měření reliability a jeho praktický aplikační význam. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 34(1), 51–60.

Řehák, J. (1998b). Kvalita dat II. Přístupy ohodnocování výzkumných instrumentů založené na modelování kovariančních struktur. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 34(2), 195–204.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2007). Research methods for business students. Harlow: Prentice Hall/Financial Times.

Sedláková, R. (2014). Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada.

Schenk, J., & Hrabovská, A. (2010). Škálovanie. Základné jednodimenzionálne metódy. Bratislava: Univerzita Komenského.

Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of Educational Research, 99(6), 323–338. https://doi.org/10.3200/JOER.99.6.323-338

Sijtsma, K. (2009). On the use, the misuse, and the very limited usefulness of Cronbach‘s alpha. Psychometrika, 74(1), 107–120. Dostupné z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792363/ https://doi.org/10.1007/s11336-008-9101-0

Soper, D. (2016). A-priori sample size calculator for structural equation models [online]. Dostupné z http://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89

Soukup, P. (2013). Věcná významnost výsledků a její možnosti měření. Data a výzkum-SDA Info (Data and Research-SDA Info), 7(2), 125–148.

Soukup, P. (2016). Možnosti praktické práce s daty z mezinárodních vzdělávacích studií: problémy a jejich praktická řešení. Orbis Scholae, 10(1), 97–120. https://doi.org/10.14712/23363177.2016.15

Soukup, P., & Rabušic, L. (2007). Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43(2), 379–395.

StatsToDo Trading Pty Ltd. Computer program to calculate sample size requirement for estimating the correlation coefficient. StatsToDo [online]. Dostupné z http://www.statstodo.com/SSizCorr_Pgm.php#Single calculation : sample size estimation

Štuka, Č., Martinková, P., Vejražka, M., Trnka, J., & Komenda, M. (2013). Testování při výuce medicíny. Konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách. Praha: Karolinum.

Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál.

Vogt, W., & Johnson, B. (2011). Dictionary of statistics & methodology: A nontechnical guide for the social sciences. Thousand Oaks: Sage.

Zvára, K. (2002). Měření reliability aneb Bacha na Cronbacha. Informační bulletin České statistické společnosti, 13(2), 13–20. Dostupné z http://www.statspol.cz/bulletiny/ib-02-2.pdf

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-512


Crossref Cited-by (5)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Metodology of quantitative research application in context of branch didactics
Csilla SAFRANKO, Alena HAŠKOVÁ
Journal of Technology and Information  ročník: 13,  číslo: 1,  první strana: 116,  rok: 2021  
https://doi.org/10.5507/jtie.2021.012

2. Praktický úvod do metodologie výzkumu v ošetřovatelství
Elena Gurková
ISBN 978-80-244-5627-0  rok: 2019  
https://doi.org/10.5507/fzv.19.24456270

3. Tertiary level proficiency in ESP: Employer survey analysis
Jana Jašková, Dagmar Šťastná
CASALC Review  ročník: 9,  číslo: 2,  první strana: 5,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CASALC2019-2-1

4. Performing an oral glucose tolerance test during pregnancy
Pavla Kudlová, Ilona Kočvarová, Věra Vránová, Milan Kudela
Central European Journal of Nursing and Midwifery  ročník: 12,  číslo: 3,  první strana: 405,  rok: 2021  
https://doi.org/10.15452/cejnm.2021.12.0014

5. Factor Analysis as a Known Unknown - Principal Component Analysis with a Varimax Rotation Is Not Always the Ideal Approach
Petr Soukup
Czech Sociological Review  ročník: 57,  číslo: 4,  první strana: 455,  rok: 2021  
https://doi.org/10.13060/csr.2021.021Copyright (c) 2016 Petr Soukup, Ilona Kočvarová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.