Metodologické otázky srovnávací pedagogiky: podněty pro koncipování komparativních studií

Milada Rabušicová, Klára Záleská

Abstrakt

Cílem je v kritickém přehledu zhodnotit metodologické postupy, jež se objevily ve srovnávací pedagogice v průběhu jejího nedávného vývoje a jež jsou využívány aktuálně. Zdroje autorky hledaly převážně v zahraniční literatuře posledních dvou dekád. Metodologické otázky srovnávací pedagogiky se obvykle řeší v kategoriích účelů srovnávacích studií (deskripce, analýza, explanace, predikce), výzkumných paradigmat (kvalitativní, kvantitativní, kombinace), výzkumných designů (případové studie, large-scale surveys), různých teoretických a metodologických přístupů (pluralita metod a výzkumných technik), modelů komparace a šířky a hloubky záběru srovnávacích studií (lokální, regionální, globální), využívaných zdrojů (vlastní sběr dat, metaanalýza existujících dat, dokumenty), role výzkumníků a konečně jejich metodologických limitů. Účelem je poskytnout čtenáři obrázek o možných variantách, s nimiž může výzkumník vstupovat do designování své srovnávací studie, a to v některých případech i s příklady již realizovaných srovnávacích výzkumů.

Bibliografická citace

Rabušicová, M., & Záleská, K. (2016). Metodologické otázky srovnávací pedagogiky: podněty pro koncipování komparativních studií. Pedagogická orientace, 26(3), 346–378.

Klíčová slova

srovnávací/komparativní pedagogika; účely srovnávacích výzkumů; designy srovnávacích studií; případová studie; large-scale surveys; metody sběru dat; modely komparace; lokalizace případů

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aikman, S. (2001). Literacies, languages and developments in Peruvian Amazonia. In B. V. Street (Ed.), Literacy and development: Ethnographic perspectives (s. 103–120). London: Routledge.

Alexander, R. J. (2000). Culture and pedagogy: International comparisons in primary education. Oxford: Blackwell.

Arnove, R. F. (2013). Introduction: Reframing comparative education. In R. F. Arnove, C. A. Torres, & S. Franz (Eds.), Comparative education: The dialectic of the global and the local (s. 1–25). Boulder: Rowman & Littlefield.

Baker, D. P. (2009). The invisible hand of world education culture. In G. Sykes, B. Schneider, & D. N. Plank (Eds.), Handbook of education policy research (s. 958–968). New York: Routledge.

Ballantine, J. H. (2001). The sociology of education: A systematic analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Battle, J., & Blowers, T. (1982). A longitudinal study of the self-esteem of students in regular and special education classes. Journal of Disabilities, 15, 100–102. https://doi.org/10.1177/002221948201500209

Bereday, G. Z. F. (1964). Comparative method in education. New York: Holt.

Bray, M., & Thomas, M. (1995). Methodology and focus in comparative education. Dostupné z http://147.8.214.206/f/acadstaff/376/Bray_Methodology_%26_Focus.pdf.

Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (2007). Comparative education research. Approaches and methods. Hong Kong: Springer.

Broadfoot, P. (1999). Comparative research on pupil achievement. Learning from Comparing: New Directions in Comparative Educational Research, 1, 237–259.

Chabbott, C., & Elliot, E. (Eds.). (2001). National research council. Understanding others, educating ourselves (Getting more from international comparative studies in education). Dostupné z http://www.nap.edu/read/10622/chapter/1#iii

Crossley, M. (1999). Reconceptualising comparative and international education. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 29(3), 249–267. https://doi.org/10.1080/0305792990290305

Crossley, M., & Broadfoot, P. (1992). Comparative and international research in education: Scope, problems and potential. British Educational Research Journal, 18(2), 99–112. https://doi.org/10.1080/0141192920180201

Dash, K. K. (2005). Online research methods resource: Module selection of the research paradigm and methodology. Dostupné z http://celt.mmu.ac.uk/researchmethods/Modules/Selection_of_methodology/index. php

Davier von M., Gonzalez, E., Kirsch, I., & Yamamoto, K. (Eds.). (2013). The role of international large-scale assessments: Perspectives from technology, economy, and educational research. Dordrecht: Springer.

Entwistle, N. J., & Ramsden, P. (1983). Understanding student learning. London: Croom Helm.

Ginsburg, M. B. (1995). The politics of educators’ work and lives. New York: Garland.

Goodrick, D. (2014). Comparative case studies, methodological briefs: Impact evaluation. Dostupné z https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/brief_9_comparativecasestudies_eng.pdf

Goldschmidt, P., Choi, K., & Martinez, F. (2004). Using hierarchical growth models to monitor school performance over time: Comparing NCE to scale score results. CES Report 618. Los Angeles: Center for the Study of Evaluation, University of California.

Hefler, G. (2013). Taking steps. Formal adult education in private and organisational life: A comparative view. Münster: LIT Verlag.

Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks: Sage.

Hoskins, B. L., Barber, C., Van, N. D., & Villalba, E. (2011). Comparing civic competence among European youth: Composite and domain-specific indicators using IEA civic education study data. Comparative Education Review, 55(1), 82–110. https://doi.org/10.1086/656620

Husén, T., & Postlethwaite, T. N. (Eds.). (1989). The international encyclopedia of education. Supplementary volume one. Oxford: Pergamon Press.

Jayson, W. R., (2010). Challenges of adopting the use of technology in less developed countries: The case of Cambodia. Comparative Education Review, 55(1), 8–29.

Kandel, I. L. (1936). Comparative education. Review of Educational Research, 6(4), 400–416. https://doi.org/10.2307/1167463

Khakpour, A. (2012). Methodology of comparative studies in education. Contemporary Educational Research Journal, 1, 20–26.

King, E. J. (1967). Other schools and ours. A comparative study for today. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Lee, W. O. & Manzon, M. (2007). Comparing Values. In M. Bray, B. Adamson & M. Mason, Comparative education research. Approaches and methods (s. 259–285). Hong Kong: Springer.

Leung, F. K. S. & Park, K. (2007). Comparing Educational Achievements. In M. Bray, B. Adamson, & M. Mason, Comparative education research. Approaches and methods (s. 387–415). Hong Kong: Springer

Lor, P. (2011). International and comparative librarianship. Berlin: De Gruyter Saur.

Maddox, B. (2005). Assessing the impact of women’s literacies in Bangladesh: An ethnographic inquiry. International Journal of Educational Development, 25(2), 123–132. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2004.11.017

Manzon, M. (2007). Comparing places. In M. Bray, B. Adamson, & M. Mason (Eds.), Comparative education research: Approaches and methods (s. 85–121). Hong Kong: Comparative education research centre, The University of Hong Kong.

Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

Marginson, S., & Mollis, M. (2001). The door opens and the tiger leaps: Theories and reflectivities of comparative education for a global millenium. Comparative Educational Review, 45(4), 581–615. https://doi.org/10.1086/447693

Marshall, J. (2014). Introduction to comparative and international education. Los Angeles: Sage.

Mason, M. (2007). Comparing Cultures. In M. Bray, B. Adamson, & M. Mason, Comparative education research. Approaches and methods (s. 221–259). Hong Kong: Springer.

McNess, E. (2004). Culture, context and the quality of education: Evidence from a small-scale extended case study in England and Denmark. Compare: A Journal of Comparative Education, 34(3), 315–327. https://doi.org/10.1080/0305792042000257158

Mortagy, Y., & Boghikian-Whitby, S. (2010). A longitudinal comparative study of student perceptions in online education. Interdisciplinary Journal of E-Learning & Learning Objects, 6, 23–44. https://doi.org/10.28945/1128

Moyles, R., & Hargreaves, L. (1998). The primary curriculum: Learning from international perspectives. London: Psychology Press.

Musa, N., & Agbaire Jomafuvwe, J. (2013). Methodological issues in comparative education studies? An exploration of the approaches of Kandel and Holmes. Journal of Educational Research, 6(3), 349–356.

Noah, H. J., & Eckstein, M. A. (1970). Toward a science of comparative education. Comparative Education Review, 14(1), 103–105. https://doi.org/10.1086/445455

Pennings, P., Keman, H., & Kleinnijenhuis, J. (1999). Doing research in political science. London: Sage.

Phillips, D. (2006). Comparative education: Method. Research in Comparative and International Education, 1(4), 304–319.

Phillips, D., & Schweisfurth, M. (2008). Comparative and international education. An introduction to theory, method, and practice. London: Continuum.

Preston, R. (2001). Contextual and methodological influences on trends in comparative and international educational research. In K. Watson (Ed.), Doing comparative education research: Issues and problems (s. 69–84). Oxford: Symposium Books.

Průcha, J. (2006). Srovnávací pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J. (2015). Česká srovnávací pedagogika: přehled produktů let 1992–2012. In D. Greger (Ed.), Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy (s. 39–58). Univerzita Karlova v Praze: Pedagogická fakulta.

Remmen, R, Scherpbier, A., Van Der Vleuten, C., Denekens, J., Derese, A., Hermann, I., ... Bossert, L. (2001). Effectiveness of basic clinical skills training programs: A cross-sectional comparison of four medical schools. Medical Education, 35, 121–128. https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.2001.00835.x

Rust, V. D. (2003). Method and methodology in comparative education. Comparative Education Review, 47(3), 86–109.

Rust, V. D., Johnstone, B., & Allaf, C. (2009). Reflections on the development of comparative education. In R. Cowen & A. M. Kazamias (Eds.), International handbook of comparative education (s. 121–138). London: Springer.

Rust, V. D., Soumaré, A., Pescador, O., & Shibuya, M. (1999). Research strategies in comparative education. Comparative Education Review, 43(1), 86–109. https://doi.org/10.1086/447546

Saeki, N., Xitao F., & Lani, V. D. (2001). A comparative study of creative thinking of American and Japanese college students. The Journal of Creative Behavior, 35(1), 24–26. https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.2001.tb01219.x

Steiner-Khamsi, G. (2002). Reterritorializing educational import: Explorations into the politics of educational borrowing. In A. Nóvoa & M. Lawn (Eds.), Fabricating Europe: The formation of an education space (s. 69–86). Dordrecht: Kluwer Academic.

Sweeting, A. (2005). The historical dimension: A contribution to conversation about theory and methods in comparative education. Comparative Education, 41(1), 25–44. https://doi.org/10.1080/03050060500073231

Theisen, G. & Adams, D. (1990). Comparative Education Research. What are the methods and uses of comparative education research? In R. M. Thomas (Ed.), International comparative education. Practices, issues, prospects (s. 277–300). Oxford: Pergamon press.

Thomas, R. M. (1990). The nature of comparative education. How and why are education systems compared? In R. M. Thomas, International comparative education. Practices, issues, prospects (s. 1–21). Oxford: Pergamon press.

Veenhoven, R. (2000). Freedom and happiness: A comparative study in forty-four nations in the early 1990´s. In E. Diener & M. Suh (Eds.), Culture and subjective well-being (s. 257–288). Massachusetts: MIT Press.

Vlček, P. (2015). Srovnávací výzkum v pedagogice – některé úvahy o metodologii problémového přístupu. Pedagogická orientace, 25(3), 394–412. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-394

Von Elek, T., & Oskarsson, M. (1973). Teaching foreign language grammar to adults: A comparative study. Stockholm: Almquist & Wiksell.

Walterová, E. (1993). Výzkum ve srovnávací a mezinárodní pedagogice a jeho funkce v transformaci vzdělávání. Pedagogika, 43(3), 379–384.

Walterová, E. (2006). Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Walterová, E. (2015). Proměny srovnávací pedagogiky v globální perspektivě. In D. Greger (Ed.), Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy (s. 13–38). Univerzita Karlova v Praze: Pedagogická fakulta.

Watson, K. (2001). Doing comparative education research. Issues and problems. London: Symposium Books.

Watts, R. (1998). From lady teacher to professional: A case study of some of the first headteachers of girls’ schools in England. Educational Management and Administration, 26(4), 339–351.

Winzer, M., & Mazurek, K. (2012). Analyzing inclusive schooling for students with disabilities in international contexts: Outline of a model. Journal of International Special Needs Education, 15(1), 12–23. https://doi.org/10.9782/2159-4341-15.1.12

Wiseman, A. W., & Chase-Mayoral, A. (2013). Shifting the discourse on neo-institutional theory in comparative and international education. International Perspectives on Education and Society, 20, 99–126.

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-346


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Analysis of the Swedish PE curricula: A comparison with the Czech curricula documents
Michal Lupač
Tělesná kultura  ročník: 41,  číslo: 1,  první strana: 25,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/tk.2018.003

2. Výuka o vědě a jejích dějinách: Česko versus Západ
Jana Poupová
ORBIS SCHOLAE  ročník: 12,  číslo: 1,  první strana: 9,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.281

3. Přípravné vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v Číně
Eliška Walterová, Vít Šťastný
Pedagogická orientace  ročník: 30,  číslo: 1,  první strana: 61,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/PedOr2020-1-61Copyright (c) 2016 Milada Rabušicová, Klára Záleská

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.