Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Analysis of the Swedish PE curricula: A comparison with the Czech curricula documents
Michal Lupač
Tělesná kultura  ročník: 41,  číslo: 1,  první strana: 25,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/tk.2018.003

2. Výuka o vědě a jejích dějinách: Česko versus Západ
Jana Poupová
ORBIS SCHOLAE  ročník: 12,  číslo: 1,  první strana: 9,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.281Copyright (c) 2016 Milada Rabušicová, Klára Záleská

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.