Adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale na žáky druhého stupně základních škol a studenty učitelství

Kateřina Vlčková, Jan Mareš, Stanislav Ježek

Abstrakt

Moc lze definovat jako schopnost ovlivnit názory, hodnoty a jednání ostatních. Jasně stanovené mocenské vztahy ve třídách umožňují realizaci kurikulárních cílů. Začínající učitelé často bojují s ustanovením těchto vztahů. Vlivná typologie sociální moci jakožto vztahového jevu autorů Frenche a Ravena (1959) rozlišuje donucovací, odměňovací, legitimní, referenční a expertní bázi moci učitele. V této metodologické studii popisujeme adaptaci nástroje Teacher Power Use Scale – TPUS (Schrodt, Witt, & Turman, 2007) určeného k měření těchto bází moci. Adaptace se zaměřuje na úpravu dotazníku specificky pro český kontext a také pro studenty učitelství a jejich žáky na druhém stupni základních škol (oproti původní verzi, která byla zaměřena na univerzitní učitele a jejich studenty v anglosaském kontextu). Dostupný výzkumný vzorek sestával z 1686 žáků z 96 tříd druhého stupně základních škol vyučovaných 96 studenty učitelství v průběhu jejich dlouhodobé praxe. Získaná data v zásadě podporují teorii Frenche a Ravena a původní TPUS. Nicméně vnímání bází moci studentů učitelství je u žáků druhého stupně jednodušší. Báze legitimní a donucovací silně korelovaly, jinými slovy byly žáky vnímány jako jeden faktor. Toto zjištění odpovídá výsledkům výzkumu bází moci učitele zkoumaných na jiných vzorcích žáků v českém kontextu.

Bibliografická citace

Vlčková, K., Mareš, J., & Ježek, S. (2015). Adaptation of Teacher Power Use Scale to Lower Secondary Students and Student Teachers. Pedagogická orientace/Journal of the Czech Pedagogical Society, 25(6), 798–821.

Klíčová slova

báze moci; Teacher Power Use Scale; student učitelství; druhý stupeň základních škol; adaptace výzkumného nástroje; konfirmační faktorová analýza

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aultman, L. P., Williams-Johnson, M. R., & Schutz, P. A. (2009). Boundary dilemmas in teacher-student relationships: Struggling with “the line“. Teaching and Teacher Education, 25(5), 636–646. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.10.002

Bernstein, B. (1996). Pedagogy, symbolic control and identity. London: Taylor and Francis.

Blížkovský, B., Kučerová, S., Kurelová M. et al. (2000). Středoevropský učitel. [Central European teacher]. Brno: Konvoj.

Buzzelli, C., & Johnston, B. (2001). Authority, power, and morality in classroom discourse. Teaching and Teacher Education, 17(8), 873–884. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00037-3

Elias, S. M., & Loomis, R. J. (2004). The effect of instructor gender and race/ethnicity on gaining compliance in the classroom. Journal of Applied Social Psychology, 34(5), 937–958. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2004.tb02578.x

Elias, S. M., & Mace Britton, L. (2005). Social power in the classroom: Student power in the classroom: Student attribution for compliance. Journal of Applied Social Psychology, 35(8), 1738–1754. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2005.tb02193.x

Foucault, M. (1975). Surveiller et punir: Naissance de la prison. Paris: Gallimard.

French, J., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright & A. Zander (Eds.), Group dynamics (pp. 259–269). New York: Harper & Row.

Golish, T. D. (1999). Students’ use of compliance gaining strategies with graduate teaching assistants: Examining the other end of the power spectrum. Communication Quarterly, 47, 12–32. https://doi.org/10.1080/01463379909370121

Golish, T. D., & Olson, L. N. (2000). Students’ use of power in the classroom: An investigation of student power, teacher power, and teacher immediacy. Communication Quarterly, 8(3), 293–310. https://doi.org/10.1080/01463370009385598

Hambleton, R. K., Merenda, P. F., Spielberger, C. D. (2005). Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Jacobs, G. (2012). Models of power and the deletion of participation in a classroom literacy event. Journal of Research in Reading, 35(4), 353–371. https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2010.01470.x

Jamieson, D. W., & Thomas, K. W. (1974). Power and conflict in the student-teacher relationship. Journal of Applied Behavioral Science, 10(3), 321–336. https://doi.org/10.1177/002188637401000304

Kantek, F., & Gezer, N. (2010). Faculty members’ use of power: Midwifery students’ perceptions and expectations. Midwifery, 26, 475–479. https://doi.org/10.1016/j.midw.2008.10.003

Kearney, P., Plax, T. G., Richmond, V. P., & McCroskey, J. C. (1984). Power in the classroom IV: Alternatives to discipline. Communication Yearbook, 8, 724–746.

Lojdová, K. (2015). Legitimní moc aneb vypůjčená role učitele. [Legitimate power or borrowed teacher’s role]. In K. Vlčková & K. Lojdová, et al. (2015), Z posluchárny za katedru: mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství [From a Lecture Hall to a Teacher’s Desk: Power Relations in Student Teacher Classes]. Brno: Munipress.

Mareš, J., Vlčková, K., & Ježek, S., et al. (2016, in print). Báze moci: Manuál k nástroji. Brno: Munipress.

McCroskey, J. C., et al. (2006). An introduction to communication in the classroom. Boston: Allyn & Bacon.

McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (1983). Power in the classroom I: Teacher and student perceptions. Communication Education, 32(2), 175–218. https://doi.org/10.1080/03634528309378527

Moscovici, H. (2007). Mirror, mirrors on the wall, who is the most powerful of all? A self-study analysis of power relationships in science methods courses. Journal of Research in Science Teaching, 44(9), 1370–1388. https://doi.org/10.1002/tea.20204

Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2013). Mplus: Statistical analysis with latent variables. User’s guide (Version 7.11). Muthén and Muthén. PMCid:PMC3135722.

Myers, S. A. (1999). The relationship between college student challenge behaviour and instructor power. Speech and Theatre Association of Missouri Journal, 28, 8–17.

Özer, N., Uğurlu, T., Sincar, M., Yildirim, M. C., & Beycioğlu, K. (2014). Teacher power use in the college classroom: Turkish students’ views. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 2589–2592.

Plax, T. G., Kearney, P., McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (1986). Power in the classroom VI: Verbal control strategies, nonverbal immediacy and affective learning. Communication Education, 35, 43–55. https://doi.org/10.1080/03634528609388318

Raven, B. H. (1992). A power/interaction model of interpersonal influence: French and Raven thirty years later. Journal of Social Behavior and Personality, 7(2), 217–244.

Raven, B. H. (1993). The bases of power: Origins and recent developments. Journal of Social Issues, 49(4), 227–251. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1993.tb01191.x

Richmond, V. P. (1990). Communication in the classroom: Power and motivation. Communication Education, 39, 181–195. https://doi.org/10.1080/03634529009378801

Richmond, V. P., & McCroskey, J. C. (1984). Power in the classroom II: Power and learning. Communication Education, 33, 125–136. https://doi.org/10.1080/03634528409384729

Richmond, V. P., & McCroskey, J. C. (Eds.). (1992). Power in the classroom. communication, control, and concern. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Richmond, V. P., McCroskey, J. C., Davis, L. M., & Koontz, K. A. (1980). Perceived power as a mediator of management communication style and employee satisfaction: A preliminary investigation. Communication Quarterly, Fall, 37–46. https://doi.org/10.1080/01463378009369380

Roach, K. D. (1995a). Teaching assistant argumentativeness and perceptions of power use in the classroom. Communication Research Reports, 12, 94–103. https://doi.org/10.1080/08824099509362044

Roach, K. D. (1995b). Teaching assistant argumentativeness: Effects of affective learning and student perceptions of power use. Communication Education, 44(1), 15–29. https://doi.org/10.1080/03634529509378994

Sarason, S. B. (1990). The predictable failure of educational reform: Can we change course before it's too late? San Francisco: Jossey-Bass.

Schrodt, P., Witt, P. L, & Turman, P. D. (2007). Reconsidering the measurement of teacher power use in the college classroom. Communication Education, 56(3), 308–323. https://doi.org/10.1080/03634520701256062

Schultz, B. D., & Oyler, C. (2006). We make this road as we walk together: Sharing teacher authority in a social action curriculum project. Curiculum Inquiry, 36(4), 423–451. https://doi.org/10.1111/j.1467-873X.2006.00365.x

Simmel, G. (1896). Superiority and subordination as subject-matter of sociology. American Journal of Sociology, 2(2), 167–189. https://doi.org/10.1086/210600

Staton, A. Q. (1992). Teacher and student concern and classroom power and control. In V. Richmond & J. McCroskey (Eds.), Power in the classroom (pp. 159–176). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Student, K. R. (1968). Supervisory influence and work-group performance. Journal of Applied Psychology, 52, 188–194. https://doi.org/10.1037/h0025886

Šalamounová, Z., & Švaříček, R. (2012). Komunikace z pohledu učitelů [Communication from the teachers’ point of view]. In K. Šeďová, R. Švaříček, & Z. Šalamounová, Komunikace ve školní třídě [Communication in the classroom] (pp. 215–228). Praha: Portál.

Šalamounová, Z., Bradová, J., & Lojdová, K. (2014). Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. [Power relations between novice teachers and students]. Pedagogická orientace, 24(3), 375–393. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-3-375

Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci [Constellations of power in educational communication]. Studia Paedagogica, 16(1), 89–118.

Tauber, R. (1999). Classroom management: Sound theory and effective practice. Westport, CT: Bergin & Garvey.

Turman, P. D., & Schrodt, P. (2006). Student perceptions of teacher power as a function of perceived teacher confirmation. Communication Education, 55, 265–279. https://doi.org/10.1080/03634520600702570

Veenman, S. (1987). On becoming a teacher: An analysis of initial training. Paper presented at Conference on Education of the World Rasque Congress, Bilbao.

Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., Bradová, J., & Ježek, S. (2015). Z posluchárny za katedru: mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství [From a Lecture Hall to a Teacher’s Desk: Power Relations in Student Teacher Classes]. Brno: Munipress.

Vlčková, K., Mareš, J., Ježek, S., & Šalamounová, Z. (2016, in print). Báze moci používané učitelem ve školní třídě: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale [Power bases used by teacher in the classroom: Czech adaptation of Teacher Power Use Scale]. Pedagogika.

Weber, M. (1922). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-6-798


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Öğretmen Adaylarının Kendi Lise Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Güç Temellerine İlişkin Değerlendirmeleri
Gökhan Özaslan
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  rok: 2018  
https://doi.org/10.26466/opus.443879

2. Když čísla a slova spolupracují: smíšený design v ukázkách z výzkumu moci ve školní třídě
Kateřina Vlčková, Kateřina Lojdová
Pedagogická orientace  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 482,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-482

3. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
Kateřina Vlčková, Kateřina Lojdová, Josef Lukas, Jan Mareš, Zuzana Šalamounová, Tomáš Kohoutek, Jarmila Bradová, Stanislav Ježek
ISBN 978-80-210-8097-3  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015Copyright (c) 2016 Kateřina Vlčková, Jan Mareš, Stanislav Ježek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.