Postoje univerzitních studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě měřené na škále Homosexuality Attitude Scale

Roč.25,č.3(2015)

Abstrakt
Cílem studie je zhodnotit postoje studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě a zjistit, čím jsou ovlivněny. V příspěvku je argumentován význam tématu v rámci pedagogiky, podán přehled závěrů vybraných českých a zahraničních výzkumů vztahujících se k problematice postojů heterosexuálů k homosexualitě. Dále jsou prezentovány cíle, metodologie a poznatky z vlastního výzkumného šetření. V závěru jsou prezentována doporučení pro pregraduální vzdělávání budoucích pedagogů a podány návrhy pro další výzkum. Cílem výzkumu bylo zjistit postoje studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě. Použitým výzkumným nástrojem byl dotazník Kiteové a Deauxové – Homosexuality Attitude Scale (Cronbachovo alfa = 0,91). Sběr dat proběhl v říjnu a listopadu 2014. Výběrový soubor je tvořen 1 140 respondenty. Studenti pedagogických studijních programů mají v průměrném hodnocení k homosexualitě poměrně pozitivní postoje (průměrné skóre HAS = 88,77 z teoretického rozmezí 12–105, nižší hodnota indikuje negativnější postoj k homosexualitě). Signifikantně negativnější postoje k homosexualitě byly zjištěny u mužů, studentů nižších ročníků studia a příslušníků římsko-katolické či jiné církve nebo náboženské společnosti. Z poznatků vyplývá potřeba formování postojů budoucích pedagogů k homosexualitě kombinací kognitivně-afektivních intervencí v rámci formálního vzdělávání.

Klíčová slova:
postoje k homosexualitě, postoje pedagogů, Homosexuality Attitude Scale, homosexualita, sexuální předsudky, sexuální diskriminace
Reference

Adamczyk, A., & Pitt, C. (2009). Shaping attitudes about homosexuality: The role of religion and cultural context. Social Science Research, 38(2), 338–351. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2009.01.002">https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2009.01.002

Allport, G. (1954). The nature of prejudice. New York: Addison Wesley.

Almeida, J., Johnson, R. M., Corliss, H. L., Molnar, B. E., & Azrael, D. (2009). Emotional distress among LBGT youth: The influence of perceived discrimination based on sexual orientation. Journal of Youth and Adolescence, 38(7), 1001–1014. https://doi.org/10.1007/s10964-009-9397-9">https://doi.org/10.1007/s10964-009-9397-9

Anderssen, N. (2002). Does contact with lesbians and gays lead to friendlier attitudes? A two year longitudinal study. Journal of Community and Applied Social Psychology, 12(2), 124–136. https://doi.org/10.1002/casp.665">https://doi.org/10.1002/casp.665

Arndt, M., & de Bruin, G. (2006). Attitudes toward lesbians and gay men: Relations with gender, race and religion among university students. Psychology in Society, 33, 16–30.

Baker, J., & Fishbein, H. (1998). The development of prejudice towards gays and lesbians by adolescents. Journal of Homosexuality, 36(1), 89–100. https://doi.org/10.1300/J082v36n01_06">https://doi.org/10.1300/J082v36n01_06

Beere, C. A. (1990). Sex and gender issues: A handbook of tests and measures. Westport: Greenwood Press.

Besen, Y., & Zicklin, G. (2007). Young men, religion and attitudes towards homosexuality. Journal of Men, Masculinities and Spirituality, 1(3), 250–266.

Bontempo, D. E., & D’Augelli, A. R. (2002). Effects of at-school victimization and sexual orientation on lesbian, gay, or bisexual youths’ health risk behavior. Journal of Adolescent Health, 30(5), 364–374. https://doi.org/10.1016/S1054-139X%2801%2900415-3">https://doi.org/10.1016/S1054-139X(01)00415-3

Butler, K. (1995). Preservice teachers knowledge and attitudes regarding gay men and lesbians: The impact of cognitive vs. affective educational interventions (Unpublished doctoral dissertation). Kent: Kent State University.

Calzo, J. P., & Ward, L. M. (2009). Media exposure and viewers’ attitudes toward homosexuality: Evidence for mainstreaming or resonance? Journal of Broadcasting and Electronic, 53(2), 280–299. https://doi.org/10.1080/08838150902908049">https://doi.org/10.1080/08838150902908049

Clift, S. M. (1988). Lesbian and gay issues in education: A study of the attitudes of first-year students in a college of higher education. British Educational Research Journal, 14(1), 31–50. https://doi.org/10.1080/0141192880140103">https://doi.org/10.1080/0141192880140103

Cochran, B. N., Stewart, A. J., Ginzler, J., & Cauce, A. M. (2002). Challenges faced by homeless sexual minorities: Comparison of gay, lesbian, bisexual, and transgender homeless adolescents with their heterosexual counterparts. American Journal of Public Health, 92(5), 773–777. https://doi.org/10.2105/AJPH.92.5.773">https://doi.org/10.2105/AJPH.92.5.773

Collier, K. L., Bos, H. M., & Sandfort, T. G. (2012). Intergroup contact, attitudes toward homosexuality, and the role of acceptance of gender non-conformity in young adolescents. Journal of Adolescence, 35(4), 899–907. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.12.010">https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.12.010

Cooley, J. J., & Burkholder, G. J. (2011). Using video and contact to change attitudes toward gay men and lesbians. Journal of Social, Behavioral, and Health Sciences, 5(1), 83–90.

Čadová, N. (2014). Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – červen 2014. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

Ďurďovič, M. (2013). Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2013. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

Eisenberg, M. E., & Resnick, M. D. (2006). Suicidality among gay, lesbian and bisexual youth: The role of protective factors. Journal of Adolescent Health, 39(5), 662–668. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2006.04.024">https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2006.04.024

Emmerová, L., Košťálová, V., Pícha, T., Sedláčková, M., & Winzbergerová, A. (2010). Názory na odlišnou sexuální orientaci. Dostupné z http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=350&lst=108

Farr, M. T. (2000). “Everything I didn’t want to know I learned in lit class”: Sex, sexual orientation, and student identity. International Journal of Sexuality and Gender Studies, 5(2), 205–213. https://doi.org/10.1023/A:1010132914278">https://doi.org/10.1023/A:1010132914278

Fazio, R. H. (1990). Multiple processes by which attitudes guide behavior: The MODE model as an integrative framework. Advances in Experimental Social Psychology, 23, 75–109. https://doi.org/10.1016/S0065-2601%2808%2960318-4">https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60318-4

Fontaine, J. H. (1998). The sound of silence: Public school response to the needs of gay and lesbian youth. Journal of Gay and Lesbian Social Services, 7(4), 101–109. https://doi.org/10.1300/J041v07n04_07">https://doi.org/10.1300/J041v07n04_07

Gall, M. D., Gall., J. P., & Borg, W. R. (2006). Educational research: An introduction. Boston: Allyn & Bacon.

Gato, J., Fontaine, A. M., & Carneiro, N. S. (2012). Multidimensional scale of attitudes toward lesbians and gay men: Construction and preliminary validation. Paidéia, 22(51), 11–20.

Graham, C. C. (2012). Teacher’ explicit and implicit attitudes toward homosexuality: The role of internal and external motivation to respond without prejudice (Unpublished doctoral dissertation). Philadephia: University of Pennsylvania.

Haas, A. P., Eliason, M., Mays, V. M., Mathy, R. M., Cochran, S. D. D’Augelli, A. R. … Clayton, P. J. (2011). Suicide and suicide risk in lesbian, gay, bisexual and transgender populations: Review and recommendations. Journal of Homosexuality, 58(1), 10–51. https://doi.org/10.1080/00918369.2011.534038">https://doi.org/10.1080/00918369.2011.534038

Hansen, G. L. (1982). Measuring prejudice against homosexuality (homosexism) among college students: A new scale. Journal of Social Psychology, 117(2), 233–236. https://doi.org/10.1080/00224545.1982.9713432">https://doi.org/10.1080/00224545.1982.9713432

Heinze, J. E., & Horn, S. S. (2009). Intergroup contact and beliefs about homosexuality. Journal of Youth and Adolescence, 38(7), 937–951. https://doi.org/10.1007/s10964-009-9408-x">https://doi.org/10.1007/s10964-009-9408-x

Herek, G. M. (1988). Heterosexuals’ attitudes toward lesbians and gay men: Correlates and gender differences. Journal of Sex Research, 25(4), 451–477. https://doi.org/10.1080/00224498809551476">https://doi.org/10.1080/00224498809551476

Herek, G. M. (1991). Stigma, prejudice, and violence against lesbians and gay men. In J. C. Gonsiorek & J. D. Weinrich (Eds.), Homosexuality: Research implications for public policy (s. 60–80). Newbury Park: Sage.

Herek, G. M. (1994). Assessing heterosexuals’ attitudes toward lesbians and gay men: A review of empirical research with the ATLG scale. In B. Greene & G. M. Herek (Eds.), Lesbian and gay psychology: Theory, research, and clinical application (s. 206–228). Thousand Oaks: Sage.

Herek, G. M. (1999). Sex differences in how heterosexuals think about lesbians and gay men: Evidence from survey context effects. The Journal of Sex Research, 36(4), 348–360. https://doi.org/10.1080/00224499909552007">https://doi.org/10.1080/00224499909552007

Herek, G. M. (2000a). Sexual prejudice and gender: Do heterosexuals’ attitudes toward lesbians and gay men differ? Journal of Social Issues, 56(2), 251–266.https://doi.org/10.1111/0022-4537.00164">https://doi.org/10.1111/0022-4537.00164

Herek, G. M. (2000b). The psychology of sexual prejudice. Current Directions in Psychological Science, 9(1), 19–22. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00051">https://doi.org/10.1111/1467-8721.00051

Herek, G. M., & Capitanio, J. P. (2000). “Some of my best friends“: Intergroup contact, concealable stigma, and heterosexuals’ attitudes toward gay men and lesbians. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(4), 412–424. https://doi.org/10.1177/0146167296224007">https://doi.org/10.1177/0146167296224007

Hewitt, E. C., & Moore, L. D. (2002). The role of lay theories about the etiologies of homosexuality in attitudes toward lesbian and gay men. Journal of Lesbian Studies, 6(3–4), 59–72. https://doi.org/10.1300/J155v06n03_06">https://doi.org/10.1300/J155v06n03_06

Hudson, W. W., & Ricketts, W. A. (1980). A strategy for the measurement of homophobia. Journal of Homosexuality, 5(4), 357–372. https://doi.org/10.1300/J082v05n04_02">https://doi.org/10.1300/J082v05n04_02

Janík, T., Spilková, V., & Píšová, M. (2014). Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech. Pedagogická orientace, 24(2), 259–274. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-2-259">https://doi.org/10.5817/PedOr2014-2-259

Janošová, P. (2000). Homosexualita v názorech současné společnosti. Praha: Karolinum.

Jellison, W. A., McConnell, A. R., & Gabriel, S. (2004). Implicit and explicit measures of sexual orientation attitudes: Ingroup preferences and related behaviors and beliefs among gay and straight men. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(5), 629–642. https://doi.org/10.1177/0146167203262076">https://doi.org/10.1177/0146167203262076

Johnson, B., & Christensen, L. (2012). Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches. Thousand Oaks: Sage.

Kamanová, L. (2014). Sexuální výchova v rodině: co víme z výzkumných studií. Studia paedagogica, 19(3), 29–46.

Karmelitánské nakladatelství. (2002). Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Kelly, J. (2001). Attitudes towards homosexuality in 29 nations. Australian Social Monitor, 4(1), 15–22.

Kerns, J. G., & Fine, M. A. (1994). The relation between gender and negative attitutes toward gay men and lesbians: Do gender role attitudes mediate this relation? Sex Roles, 31(5–6), 297–307.

Kite, M. E., & Deaux, K. (1986). Attitudes toward homosexuality: Assessment and behavioral consequences. Basic and Applied Social Psychology, 7(2), 137–162. https://doi.org/10.1207/s15324834basp0702_4">https://doi.org/10.1207/s15324834basp0702_4

Kosciw, J. G., Greytak, E. A., Bertkiewicz, M. J., Boesen, M. J., & Palmer, N. A. (2012). The 2011 national school climate survey. New Work: Gay, Lesbian and Straight Education Network.

Kosciw, J. G., Greytak, E. A., Palmer, N. A., & Boesen, M. J. (2014). The 2013 national school climate survey. New Work: Gay, Lesbian and Straight Education Network.

Lambert, E. G., Ventura, L. A., Hall, D. E., & Cluse-Tolar, T. (2006). College students’s views of gay and lesbian issues: Does education make a difference? Journal of Homosexuality, 50(4), 1–30. https://doi.org/10.1300/J082v50n04_01">https://doi.org/10.1300/J082v50n04_01

Larsen, R. S., Reed, M., & Hoffman, S. (1980). Attitudes of heterosexuals toward homosexuality: A Likert-type scale and construct validity. Journal of Sex Research, 16(3), 245–257. https://doi.org/10.1080/00224498009551081">https://doi.org/10.1080/00224498009551081

Mishna, F., Newman, P. A., Daley, A., & Solomon, S. (2009). Bullying of lesbian and gay youth: A qualitative investigation. The British Journal of Social Work, 39(8), 1598–1614. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcm148">https://doi.org/10.1093/bjsw/bcm148

Morrison, T. G., Kenny, P., & Harrington, A. (2005). Modern prejudice toward gay men and lesbian women: Assessing the viability of a measure of modern homonegative attitudes within an Irish context. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 131(3), 219–250. https://doi.org/10.3200/MONO.131.3.219-250">https://doi.org/10.3200/MONO.131.3.219-250

Morrison, T. G., Parriag, A. V., & Morrison, M. A. (1999). The psychometric properties of the Homonegativity Scale. Journal of Homosexuality, 37(4), 111–126. https://doi.org/10.1300/J082v37n04_07">https://doi.org/10.1300/J082v37n04_07

MŠMT. (2015). Výkonové ukazatele. Dostupné z http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f2.html

Murdock, T. B., & Bolch, M. B. (2005). Risk and protective factors for poor school adjustment in lesbian, gay, and bisexual (LGB) high school youth: Variable and person-centered analysis. Psychology in the School, 42(2), 159–172. https://doi.org/10.1002/pits.20054">https://doi.org/10.1002/pits.20054

Němec, J. (2002). Edukativní význam hry a zážitku v postmoderní společnosti. In S. Střelec (Ed.), Studie z teorie a metodiky výchovy (s. 92–101). Brno: MSD.

Network Media Service. (2007). Rovnost je COOL! Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu. Praha: Network Media Service.

Pechová, O. (2009). Diskriminace na základě sexuální orientace. E-psychologie, 3(3), 1–16.

Pérez-Testor, C., Behar, J., Davins, M., Conde Sala, J. L., Castillo, J. A., Salamero, M., … Segarra, S. (2010). Teachers’ attitudes and beliefs about homosexuality. The Spanish Journal of Psychology, 13(1), 138–155. https://doi.org/10.1017/S1138741600003735">https://doi.org/10.1017/S1138741600003735

Průcha, J. (2009). Multikulturní výchova. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 857–861). Praha: Portál.

Raja, S., & Stokes, J. P. (1998). Assessing attitudes toward lesbians and gay men: The modern homophobia scale. Journal of Gay, Lesbian, and Bisexual Identity, 3(2), 113–134.

Rasch, D., Teuscher, F., & Volker, G. (2007). How robust are tests for two independent samples? Journal of Statistical Planning and Inference, 137(8), 2706–2702. https://doi.org/10.1016/j.jspi.2006.04.011">https://doi.org/10.1016/j.jspi.2006.04.011

Rezková, M. (2003). Jak jsme tolerantní. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

Riggs, A., Rosenthal, A. R., & Smith-Bonahue, T. (2011). The impact of a combined cognitive-affective intervention on pre-service teachers’ attitudes, knowledge, and anticipated professional behaviors regarding homosexuality and gay and lesbian issues. Teaching and Teacher Education, 27(1), 201–209. https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.002">https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.002

Rivers, I., & D’Augelli, A. R. (2001). The victimization of lesbian, gay, and bisexual youths. In A. R. D’Augelli & C. J. Patterson (Eds.), Lesbian, gay and bisexual identities and youth: Psychological perspectives (s. 199–223). New York: Oxford University Press.

Røthing, Å, & Svendsen, S. H. B. (2010). Homotolerance and heterosexuality as Norwegian values. Journal of LGBT Youth, 7(2), 147–166. https://doi.org/10.1080/19361651003799932">https://doi.org/10.1080/19361651003799932

Savin-Williams, R. C. (1994). Verbal and physical abuse as stressors in the lives of lesbian, gay male, and bisexual youths: Associations with school problems, running away, substance abuse, prostitution, and suicide. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62(2), 261–269. https://doi.org/10.1037/0022-006X.62.2.261">https://doi.org/10.1037/0022-006X.62.2.261

Serdahely, W. J., & Ziemba, G. J. (1984). Changing homophobic attitudes through college sexuality education. Journal of Homosexuality, 10(1–2), 109–116. https://doi.org/10.1300/J082v10n01_08">https://doi.org/10.1300/J082v10n01_08

Schellenberg, E. G., Hirt, J., & Sears, A. (1999). Attitudes toward homosexuals among sudents at a Canadian University. Sex Roles, 40(1–2), 139–152. https://doi.org/10.1023/A:1018838602905">https://doi.org/10.1023/A:1018838602905

Sloboda, Z. (2010). Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat. Dostupné z http://lgbt.poradna-prava.cz/folder02/metodika_zlom_cista_final.pdf

Smetáčková, I. (2010). Běžný den v životě žen a mužů – představy dı́vek a chlapců o vlastnı́ budoucnosti. Studia paedagogica, 15(1), 107–124.

Smetáčková, I., & Braun, R. (2009). Homofobie v žákovských kolektivech. Praha: Úřad vlády České republiky.

Stehlíková, D., Procházka, I., & Hromada, J. (1995). Homosexualita, společnost a AIDS v ČR. Praha: Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v České republice.

Thatcher, W. G., & Chandler, S. (2013). Heterosexual attitudes towards homosexuality: An exploratory study of college student perceptions. College Student Affairs Journal, 31(1), 27–39.

Tsang, E. (1994). Investigating the effect of race and apparent lesbianism upon helping behaviour. Feminism and Psychology, 4(3), 469–471. https://doi.org/10.1177/0959353594043019">https://doi.org/10.1177/0959353594043019

Tuček, M. (2014). Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2014. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

Tuček, P., & Holub, J. (1994). Epidemiologicko-sociologické šetření názorů občanů České republiky na onemocnění AIDS. Praha: Nadace Společně proti AIDS.

Vaculík, M., & Červenková, P. (2007). Formování postoje k homosexualitě. Československá psychologie, 51(1), 58–71.

Vincent, W., Parrott, D. J., & Peterson, J. L. (2011). Effects of traditional gender role norms and religious fundamentalism on self-identified heterosexual men’s attitudes, anger, and aggression toward gay men and lesbians. Psychology of Men and Masculinity, 12(4), 383–400. https://doi.org/10.1037/a0023807">https://doi.org/10.1037/a0023807

Wall, V. (1995). Beyond tolerance: Gays, lesbians and bisexuals on campus: A handbook of structured experiences and exercises for training and development. Washington: American College Personnel Association.

Weiss, P., & Zvěřina, J. (1997). Sexuální postoje obyvatel České republiky: Výsledky národního výzkumu. Československá psychologie, 41(3), 208–215.

Weiss, P., Procházka, I., & Zvěřina, J. (1998). Postoje české populace k homosexualitě. Československá psychiatrie, 94(8), 475–479.

Woodford, M. R., Silverschanz, P., Swank, E., Scherrer, K. S., & Raiz, L. (2012). Predictors of heterosexual college students’ attitudes toward LGBT people. Journal of LGBT Youth, 9(4), 297–320. https://doi.org/10.1080/19361653.2012.716697">https://doi.org/10.1080/19361653.2012.716697

Wright, L. W., Adams, H. E., & Bernat, J. (1999). Development and validation of the homophobia scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 21(4), 337–347. https://doi.org/10.1023/A:1022172816258">https://doi.org/10.1023/A:1022172816258

Wyatt, T., Oswalt, S. B., White, Ch., & Peterson, F. L. (2008). Are tomorrow’s teachers ready to deal with diverse students? Teacher candidates’ attitudes toward gay men and lesbians. Teacher Education Quarterly, 35(2), 171–185.

Yip, A. (2005). Queering religious texts: An exploration of british non-heterosexual christians’ and muslims’ strategy of constructing sexuality affirming hermeneutics. Sociology, 39(1), 47–65. https://doi.org/10.1177/0038038505049000">https://doi.org/10.1177/0038038505049000

Zeľová, A. (2008). Makrosociální jevy a procesy. In J. Výrost & I. Slaměník (Eds.), Sociální psychologie (s. 33–45). Praha: Grada Publishing.

Metriky

0

0