Moc v dialogickém vyučování

Klára Šeďová

Abstrakt

Cílem této studie je prozkoumat mocenské vztahy mezi učitelem a žáky v kontextu tzv. dialogického vyučování, to znamená takového typu výuky, v němž je stimulována aktivní účast žáků na výukové komunikaci. Článek na datech z výzkumu zaměřeného na zavádění dialogických postupů do vyučování humanitních předmětů na druhém stupni základní školy ukazuje, že v dialogickém vyučování dochází k cirkulaci moci mezi učitelem a žáky. To znamená, že nastavení vzájemných vztahů mezi učiteli a žáky umožňuje funkční přelévání moci mezi oběma stranami. V příspěvku jsou dále identifikovány dílčí elementy cirkulace moci, jimiž jsou snížení dominance učitele a dosažení shody na definici situace mezi učitelem a žáky.

Bibliografická citace

Šeďová, K. (2015). Moc v dialogickém vyučování. Pedagogická orientace, 25(1), 32–62. doi:http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2015-1-32

Klíčová slova

moc; dialogické vyučování; výuková komunikace

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baker, J. A. (2006). Contributions of teacher-child relationships to positive school adjustment during elementary school. Journal of School Psychology, 44(3), 211–229. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2006.02.002

Bloom, D., & Carter, S. P. (2014). Microethnographic discourse analysis. In P. Albers, T. Holbrook, & A. S. Flint (Eds.), New methods of literacy research (s. 3–18). New York: Routledge.

Brekelmans, M., Levy, J., & Rodriguez, R. (1993). A typology of teacher communication style. In T. Wubbels & J. Levy (Eds.), Do you know what you look like? (s. 46–55). London: The Falmer Press.

Brekelmans, M., Mainhard, T., den Brok, P., & Wubbels, T. (2011). Teacher control and affiliation: Do students and teachers agree? Journal of Classroom Interaction, 46(1), 17–26.

Brophy, J. (2010). Classroom management as socializing students into clearly articulated roles. Journal of Classroom Interaction, 45(1), 41–45.

Bruner, J. (1978). The role of dialogue in language acquisition. In A. Sinclair, R. J. Jarvelle, & W. J. M. Levelt (Eds.), The child’s concept of language (s. 241–256). New York: Springer.

Cangelosi, J. S. (1994). Strategie řízení třídy. Praha: Portál.

Chin, C. (2007). Teacher questioning in science classrooms: Approaches that stimulate productive thinking. Journal of Research in Science Teaching, 44(6), 815–843. https://doi.org/10.1002/tea.20171

Cornelius, L. L., & Herrenkohl, L. R. (2004). Power in the classroom: How the classroom environment shapes students’ relationships with each other and with concept. Cognition and Instruction, 22(4), 467–498. https://doi.org/10.1207/s1532690Xci2204_4

De Jong, R. J., van Tarwijk, J., Verloop, N., Veldman, I., & Wubbels, T. (2012). Teachers’ expectations of teacher-student interaction: Complementary and distinctive expectancy patterns. Teaching and Teacher Education, 28(7), 948–956. https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.04.009

Emmer, E. T., & Evertson, C. M. (2009). Classroom management for middle and high school teachers. Upper Saddle River: Pearson.

Foucault, M. (2000). Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin.

French, J. R., & Raven, B. H. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright (Ed.), Studies in social power (s. 150–167). Ann Arbor: Institute for Social Research.

Garrett, T. (2008). Student-centered and teacher-centered classroom management: A case study if three elementary teachers. Journal of Classroom Interaction, 43(1), 34–47.

Gavora, P., Mareš, J., & den Brok, P. (2003). Adaptácia Dotazníku interakčného štýlu učiteľa. Pedagogická revue, 55(2), 156–145.

Johnson, B., Whitington, V., & Oswald, M. (1994). Teachers’ view on school discipline: A theoretical framework. Cambridge Journal of Education, 24(2), 261–276. https://doi.org/10.1080/0305764940240209

Keller, J. (2012). Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

Lapointe, J. M., & Legault, F. (2004). Solving group discipline problems without coercion: An approach based on attribution retraining. Journal of Classroom Interaction, 39(1), 1–10.

Larkin, R. W. (1975). Social exchange in the elementary school classroom: The problem of teacher legitimation of social power. Sociology of Education, 48(4), 400–410. https://doi.org/10.2307/2112257

Lefstein, A. (2002). Thinking power and pedagogy apart – coping with discipline in progresivist school reform. Teachers College Record, 104(8), 1627–1655. https://doi.org/10.1111/1467-9620.00215

Lefstein, A., & Snell, J. (2014). Better than best practice. Developing teaching and learning through dialogue. London: Routledge.

Lewis, R. (2001). Classroom discipline and student responsibility: The students’ view. Teaching and Teacher Education, 17(3), 307– 19. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(00)00059-7

Lewis, R., Romi, S., Qui, X., & Katz, Y. J. (2005). Teachers’ classroom discipline and student misbehavior in Australia, China and Israel. Teaching and Teacher Education, 21(6), 729–741. https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.05.008

Manke, M. P. (1997). Classroom power relations: Understanding student-teacher interaction. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Mareš, J., & Gavora, P. (2004). Interpersonální styl učitelů: teorie, diagnostika a výsledky výzkumů. Pedagogika, 54(2), 101–128.

Margutti, P. (2011). Teachers’ reproaches and managing discipline in the classroom: When teachers tell students what they do ‘wrong’. Linguistic and Education, 22(4), 310–329. https://doi.org/10.1016/j.linged.2011.02.015

McCroskey, J., Richmond, V., & McCroskey, L. (2006). An introduction to communication in the classroom. Boston: Pearsons Education.

McFarland, D. A. (2001). Student resistance: How the formal and informal organisation of classrooms facilitate everyday forms of tudent defiance. American Journal of Sociology, 107(3), 612–678. https://doi.org/10.1086/338779

Mortimer, E. F., & Scott, P. H. (2003). Meaning making in secondary science classrooms. Maidenhead: Open University Press.

O’Connor, E., & McCartney, K. (2007). Examining teacher-child relationships and achievement as part of an ecological model of evelopment. American Educational Research Journal, 44(2), 340–369. https://doi.org/10.3102/0002831207302172

O’Connor, E., Dearing, E., & Collins B. A. (2011). Teacher-child relationship and behavior problém trajectories in elementary school. American Educational Research Journal, 48(1), 120–162. https://doi.org/10.3102/0002831210365008

Oliveira, A. W. (2010). Developing elementary teachers’ understandings of hedges and personal pronouns in inquiry-based science classroom discourse. Journal of Science Teacher Education, 21(1), 103–126. https://doi.org/10.1007/s10972-009-9157-4

Pace, J. (2003). Using ambiguity and entertainment to win compliance in a lower-level US History class. Journal of Curriculum Studies, 35(1), 83–110. https://doi.org/10.1080/00220270210157597

Patchen, T., & Smithenry, D. W. (2014). Diversifying instruction and shifting authority: A Cultural Historical Activity Theory (CHAT) analysis of classroom participant structures. Journal of Research in Science Teaching, 51(5), 606–634. https://doi.org/10.1002/tea.21140

Pianta, R. C., & Stuhlman, M. W. (2004). Teacher-child relationships and children’s success in the first years of school. School Psychology Review, 33(3), 444–458.

Raven, B. H. (2008). The bases of power and the power/interaction model of interpersonal influence. Analysis of Social Issues and Public Policy, 8(1), 1–22. https://doi.org/10.1111/j.1530-2415.2008.00159.x

Roache, J., & Lewis, R. (2011). Teachers’ view on the impact of classroom management on student responsibility. Australian Journal of Education, 55(2), 132–146. https://doi.org/10.1177/000494411105500204

Reinsvold, L. R., & Cochran, K. F. (2012). Power dynamics and questioning in elementary science classroom. Journal of Science Teacher Education, 23(7), 745–768. https://doi.org/10.1007/s10972-011-9235-2

Richmond, V., & Roach, D. (1992). Power in the classroom: Seminal studies. In V. Richmond & J. McCroskey (Eds.), Power in the classroom: Communication, control and concern (s. 47–66). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Šalamounová, Z., Bradová, J., & Lojdová, K. (2014). Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace, 24(3), 375–393. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-3-375

Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 16(1), 89–118.

Šeďová, K. (2013). Humor ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2014). On the way to dialogic teaching: Action research as a means to change classroom discourse. Studia paedagogica, 19(4), 9–35. https://doi.org/10.5817/SP2014-4-2

Winograd, K. (2002). The negotiative dimension of teaching: Teachers sharing power with the less powerful. Teaching and Teacher Education, 18(3), 343–362. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00073-7

Woods, P. (1983). Sociology and the school. London: Routledge.

Wubbels, T., & Brekelmans, M. (2005). Two decades of research on teacher-student relationships in class. International Journal of Educational Research, 43(1–2), 6–24. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.03.003

Wubbels, T., Brekelmans, M., den Brok, P., & van Tartwijk, J. (2006). An interpersonal perspective on classroom management in secondary classrooms in the Netherlands. In C. Evertson & C. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice and contemporary issues (s. 1161–1191). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge: Harvard University Press.

Zuckerman, J. T. (2007). Classroom management in secondary schools: A study of student teachers’ succesful strategies. American Secondary Education, 35(2), 4–16.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-32


Crossref Cited-by (8)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Třídní učitel v sociálních vztazích se svými žáky: případová studie
Alena Bendová
Pedagogická orientace  ročník: 26,  číslo: 2,  první strana: 252,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/PedOr2016-2-252

2. DEVELOPMENT OF PUPIL´S SELFASSESSMENT AS A PART OF TEACHER´S ASSESSMENT STRATEGY IN TECHNICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL
Pavlína ČÁSTKOVÁ
Journal of Technology and Information  ročník: 10,  číslo: 2,  první strana: 41,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/jtie.2018.010

3. Prozatím nevyužitá šance: situační analýza v pedagogickém výzkumu
Jan Kalenda
Pedagogická orientace  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 457,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-457

4. The Opinion of "Teaching of Vocational Subjects and Practical Training" Students on the Practice Teaching Process
Alena Bendová, Marie Horáčková
Lifelong Learning  ročník: 10,  číslo: 2,  první strana: 133,  rok: 2020  
https://doi.org/10.11118/lifele20201002133

5. Rozvoj sebehodnocení žáka v technické výchově na primární škole
Pavlína Částková
ISBN 978-80-244-5395-8  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/pdf.18.24453958

6. Badatelský přístup v technickém vzdělávání: Teorie a výzkum
Jiří Dostál, Mária Kožuchová
ISBN 978-80-244-4913-5  rok: 2016  
https://doi.org/10.5507/pdf.16.24449135

7. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
Kateřina Vlčková, Kateřina Lojdová, Josef Lukas, Jan Mareš, Zuzana Šalamounová, Tomáš Kohoutek, Jarmila Bradová, Stanislav Ježek
ISBN 978-80-210-8097-3  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015

8. Pupils’ Questions in Dialogic Teaching from the Perspective of Pedagogical Research
Hana Lukášová, Marie Pavelková
Acta Educationis Generalis  ročník: 7,  číslo: 3,  první strana: 76,  rok: 2017  
https://doi.org/10.1515/atd-2017-0025Copyright (c) 2015 Klára Šeďová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.