The impact of marketisation on undergraduate curriculum in an English university: A Bernsteinian analysis

Roč.24,č.6(2014)
ENGLISH ISSUE

Abstrakt

Kontext tohoto příspěvku tvoří marketizace terciárního vzdělávání v Anglii, která probíhá od devadesátých let dvacátého století a podle které je hlavní funkcí univerzity funkce ekonomická. Několik po sobě jdoucích vládních strategií zaštiťovalo tento přístup voláním po vytváření „užitečných“ poznatků a po zásobě šikovných absolventů, které potřebují firmy, aby mohly uspět v „globálních ekonomických závodech“. Terciární vzdělávání ve Spojeném království je nyní poháněno takovou dynamikou, ve které jsou univerzity nuceny soutěžit o studenty na kvazi-trhu, pro který je charakteristická rostoucí stratifikace a snížené financování státem. Tento příspěvek zkoumá dopad těchto změn v rámci případové studie kurikula bakalářského studia na ekonomické fakultě jedné z univerzit (a university Business School). Sběr dat probíhal pomocí polostrukturovaných rozhovorů s vyučujícími v bakalářských 918 Norman Brady, Agnieszka Bates programech. Dále byla uskutečněna analýza dokumentů (např. specifikace studijních modulů, oficiální hodnocení a revize studijních programů, strategie fakulty apod.). K interpretaci výsledků byla využita bernsteinovská pedagogická teorie, především pak koncept rekontextualizace. Analýzy naznačují, že diskurzu na Business School dominují požadavky trhu vztahující se k maximalizaci generovaného příjmu. Výsledkem je rekontextualizace pedagogických vztahů jako formy řízení produktu, kterou doprovází řada nezamýšlených důsledků.


Klíčová slova:
kurikulum; pedagogika; marketizace; diskurz; Bernstein
Reference

Ainley, P. (2004). The new ‘market-state’ and education. Journal of Education Policy, 19(4), 497514. https://doi.org/10.1080/0268093042000227519">https://doi.org/10.1080/0268093042000227519

Allen, M., & Ainley, P. (Eds.). (2013). Education beyond the coalition: Reclaiming the agenda. Retrieved from radicaledbks.com.

Alvesson, M. (2013). The triumph of emptiness: Consumption, higher education and work organization. Oxford: Oxford University Press.

Bernstein, B. (2000). Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research, critique. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, INC.

Bernstein, B. (1973). Class, codes and control, vol. 1. London: Routledge & Kegan Paul.

Brady, N. (2012). From ‘Moral Loss’ to ‘Moral Reconstruction’ A critique of ethical perspectives in challenging the neoliberal hegemony in UK universities in the 21st century. Oxford Review of Education, 38(3), 343355. https://doi.org/10.1080/03054985.2012.698987">https://doi.org/10.1080/03054985.2012.698987

Browne, J. (2010). Securing a sustainable future for higher education: An independent review of higher education funding & student finance. Retrieved from http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/hereview.independent.gov.uk/hereview/report/.

Daily Telegraph. (2014). The complete university guide. Retrieved from thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings.

Daniels, H. (2006). Activity, discourse and pedagogic change. In R. Moore, M. Arnot, J. Beck, & H. Daniels (Eds.), Knowledge, power and educational reform: Applying the sociology of Basil Bernstein (pp. 163–178). London: Routledge

Dearing, R. (1997). Higher education in the learning society. London: HMSO. Retrieved from http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/.

DfES (Department for Education and Skills). (2002). 14–19: Extending opportunities and raising standards: Summary guide. London: Stationery Office.

DBIS (Department for Business, Innovation and Skills). (2010). A strategy for sustainable growth. Retrieved from http://interactive.bis.gov.uk/comment/growth/files/2010/07/8782-BISSustainable-Growth_WEB.pdf.

Entwistle, N. (1996). Recent research on student learning. In J. Tait & P. Knight (Eds.), The management of independent learning (pp. 97–112). London: Kogan Page.

ESRC (Economic and Social Research Council). (2008). Widening participation in higher education: A commentary by the Teaching and Learning Research Programme. Retrieved from http://www.tlrp.org/pub/documents/HEcomm.pdf.

Further and higher education act. (1992). Retrieved from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/13.

Jarvis, P. (2007). Globalisation, lifelong learning and the learning society: Sociological perspectives.Oxon: Routledge.

Lauder, H., Young, M., Daniels, H., Balarin, M., & Lowe, J. (2012). Educating for the knowledge economy? Critical perspectives. London: Routledge.

Leitch, S. L. (2006). Review of skills. Prosperity for all in the global economy – world class skills. Final report. Retrieved from http://www.ggpg.org.uk/governance-and-fe-system/leitchreport.html.

McArdle-Clinton, D. (2008). The consumer experience of higher education: The rise of capsule education. London: Continuum International Publishing Group.

Molesworth, M., Scullion, R., & Nixon, E. (2011). The marketisation of higher education and the student as consumer. Oxon: Routledge.

Naidoo, R. (2011). Rethinking development: Higher education and the new imperialism. In R. King, S. Marginson, & R. Naidoo (Eds.), Handbook on globalisation and higher education (pp. 40–58). Cheltenham: Edwin Elgar Publishing Ltd.

Nixon, J. (2008). Towards the virtuous university: The moral bases of academic practice. Oxon: Routledge.

Pearson Education Ltd. (2014). BTEC. Retrieved from http://www.edexcel.com/btec/Pages/default.aspx.

QAA (Quality Assurance Agency). (2007). Subject benchmark statements: General business and management. Retrieved from http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/GeneralBusinessManagement.pdf.

Sadovnik, A. R. (2001). Basil Bernstein (1924–2000). Prospects: The quarterly review of comparative education, 31(4), 687703. https://doi.org/10.1007/BF03220044">https://doi.org/10.1007/BF03220044

Salter, B., & Tapper, T. (2000). The politics of governance in higher education: The case of quality assurance. Political Studies, 48(1), 6687. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00251">https://doi.org/10.1111/1467-9248.00251

Scott, P. (1995). The globalization of higher education. Buckingham: SRHE and Open University Press.

Singh, P. (2002). Pedagogising knowledge: Bernstein’s theory of the pedagogic device. British Journal of Sociology of Education, 23(4), 571–582. https://doi.org/10.1080/0142569022000038422">https://doi.org/10.1080/0142569022000038422

Wheelahan, L. (2010). Why knowledge matters in curriculum: A social realist argument. London: Routledge.

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods. London: Sage Publications.

Young, M. (2012). The curriculum – ‘An entitlement to powerful knowledge’: A response to John White. New visions for education. Retrieved from http://www.newvisionsforeducation.org.uk/2012/05/03/the-curriculum-%E2%80%98an-entitlement-to-powerfulknowledge%E2%80%99-a-response-to-john-white/

Metriky

0

Crossref logo

0


976

Views

412

PDF (English) views