Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy

Roč.30,č.1(2020)

Abstrakt
Přehledová studie zpracovává aktuální domácí a zahraniční přístupy k využívání videa v učitelském vzdělávání. Poukazuje na kontinuitu vývoje, kdy se videozáznamy původně pořizované pro výzkumné účely v přibývající míře používají v přípravném a dalším vzdělávání učitelů. Přehledová studie je rozvržena do čtyř částí. V první části je pojednán kontext učitelského vzdělávání, v němž se videa používají, a je zde představeno devět vybraných přístupů, které jsou v odborné literatuře zdokumentovány. Ve druhé části jsou zodpovídány čtyři otázky, které si přehledová studie klade: (1) Jak je daný přístup začleněn do rámcové koncepce učitelského vzdělávání / podpory profesního rozvoje? (2) Jaké cíle/účely stojí v základu daného přístupu? (3) Jaké komponenty jsou součástí celku a jakou plní funkci? (4) Jaké konkrétní aktivity (uživatelů, popř. tutorů či tvůrců) jsou s videem v rámci přístupu realizovány a co se jimi má rozvíjet? Ve třetí části přehledové studie jsou diskutovány výzvy, které se v dané oblasti objevují, jakkoliv ještě mnohdy nejsou reflektovány v související odborné literatuře. Jedná se o možnosti využití virtuální reality a 360o videí a o možnostech simulované a inscenované výuky jako alternativě videozáznamů – to vše v etických souvislostech využívání videa v učitelském vzdělávání. Čtvrtá část přehledové studie je výhledem, který se pokouší odpovědět na otázku, zda lze formulovat určitá měkká doporučení (guidelines), která by mohla vést vývoj v této oblasti.Přehledová studie zpracovává aktuální domácí a zahraniční přístupy k využívání videa v učitelském vzdělávání. Poukazuje na kontinuitu vývoje, kdy se videozáznamy původně pořizované pro výzkumné účely v přibývající míře používají v přípravném a dalším vzdělávání učitelů. Přehledová studie je rozvržena do čtyřčástí. V prvníčásti je pojednánkontext učitelského vzdělávání, v něse videa používají, a je zde představeno devět vybranýchpřístupů, kteréjsou v odbornéliteratuře zdokumentovány. Ve druhéčásti jsou zodpovídányčtyři otázky, kterési přehledovástudie klade: (1) Jak je danýpřístup začleněn do rámcovékoncepce učitelského vzdělávání / podpory profesního rozvoje? (2) Jaké cíle/účely stojí v základu daného přístupu? (3) Jaké komponenty jsou součástí celku a jakou plní funkci? (4) Jaké konkrétní aktivity (uživatelů, popř. tutorů či tvůrců) jsou s videem v rámci přístupu realizovány a co se jimi má rozvíjet? Vetřetíčásti přehledovéstudie jsou diskutovány výzvy, kterése v danéoblasti objevují, jakkoliv ještěmnohdy nejsou reflektovány v souvisejícíodbornéliteratuře. Jednáse o možnosti využitívirtuálníreality a 360o videí a o možnostech simulované a inscenované výuky jako alternativě videozáznamů – to vše v etických souvislostech využívání videa v učitelském vzdělávání. Čtvrtá část přehledové studie je výhledem, který se pokouší odpovědět na otázku, zda lze formulovat určitá měkká doporučení (guidelines), která by mohla vést vývoj v této oblasti.

Klíčová slova:
video v učitelském vzdělávání; přípravné vzdělávání učitelů; profesní rozvoj; výuka
Reference

Abdul Rahim, E., Duenser, A., Billinghurst, M., Herritsch, A., Unsworth, K., Mckinnon, A., & Gostomski, P. (2012). A desktop virtual reality application for chemical and process engineering education. Proceedings OzCHI ’12 (s. 1–8). New York: ACM Press. https://doi.org/10.1145/2414536.2414537

Anzalone, Ch. (2017). UB’s virtual reality expertise creates simulated classroom environment for aspiring teachers. Dostupné z http://www.buffalo.edu/ubnow/stories/2017/06/vr-teacher-training.html

Argyriou, L., Economou, D., Bouki, V., & Doumanis, I. (2016). Engaging immersive video consumers: Challenges regarding 360-degree gamified video applications. Proceedings of the 2nd international workshop on virtual environments and advanced interfaces (VEAI 2016), within the 15th International conference on ubiquitous computing and communications (s. 145–152). Granada, Spain: IEEE. https://doi.org/10.1109/IUCC-CSS.2016.028

Billinghurst, M., & Dünser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. Computer, 45(7), 56–63. https://doi.org/10.1109/MC.2012.111

Conroy, A. (2017). The BBC and virtual reality. Dostupné z http://www.bbc.co.uk/rd/blog/2016-06-the-bbc-and-virtual-reality

Elmezeny, A., & Wimmer, J. (2018). Immersive storytelling in 360-degree videos: An analysis of interplay between narrative and technical immersion. Journal of Virtual Worlds Research, 11(1), 1–13. https://doi.org/10.4101/jvwr.v11i1.7298

Evropská unie (2016). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 I: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dostupné online: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Fernandez, C. (2002). Learning from Japanese approaches to professional development. The case of lesson study. Journal of Teacher Education, 53(5), 393–405. https://doi.org/10.1177/002248702237394

Fonseca, D., & Kraus, M. (2016). A Comparison of head-mounted and hand-held displays for 360° videos with focus on attitude and behaviour change. Paper presented at Academic Mindtrek ‘16, Tampere, Finsko. https://doi.org/10.1145/2994310.2994334

Friesen, M., & Kuntze, S. (2018). Competence assessment with representations of practice in text, comic and video format. In O. Buchbinder & S. Kuntze (Eds.), Mathematics teachers engaging with representations of practice (s. 113–130). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70594-1_7

Gaudin, C., & Chaliès, S. (2015). Video viewing in teacher education and professional development: A literature review. Educational Research Review, 16, 41–67. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.06.001

Gieser, S. N., Becker, E., & Makedon, F. (2013). Using CAVE in physical rehabilitation exercises for rheumatoid arthritis. In F. Makedon (Ed.), Proceedings of the 6th International conference on pervasive technologies related to assistive environments – PETRA ’13 (s. 1–4). New York: ACM. https://doi.org/10.1145/2504335.2504367

Goodwin, C. (1994). Professional vision. American Anthropologist, 96(3), 606–633. https://doi.org/10.1525/aa.1994.96.3.02a00100

Grossman, P., Compton, C., Igra, D., Ronfeldt, M., Shahan, E., & Williamson, P. (2009). Teaching practice: A cross-professional perspective. Teachers College Record, 111(9), 2055-2100.

Haluck, R. S. (2000). Computers and virtual reality for surgical education in the 21st century. Archives of Surgery, 135(7), 786. https://doi.org/10.1001/archsurg.135.7.786

Christ, T., Arya, P., & Chiu, M. M. (2017). Video use in teacher education: An international survey of practices. Teaching and Teacher Education, 63, 22–35. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.12.005

Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. (Eds.). (2019). Supporting teachers: Improving instruction. Examples of research-based teacher education. Münster: Waxmann.

Janík, T., Janíková, M., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Najvarová, V. (2009). Exploring different ways of using video in teacher education: Examples from CPV video web. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom (s. 207–224). Mnichov: Waxmann Publishing.

Janík, T., Minaříková, E., Haláková, Z., Kostková, K., Kubiatko, M., Píšová, M., … Valkounová, E. (2011). Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. Brno: Paido.

Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K., & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016

Johnson, A., Roussos, M., Leigh, J., & Vasilakis, C. (1998). The NICE project: Learning together in a virtual world. Dostupné z http://evlweb.eecs.uic.edu/aej/papers/vrais98.pdf

Joly, K. (2016). Videos show 360-degree campus views. University Business, 19(3), 26.

Kavanagh, S., Luxton-Reilly, A., Wünsche, B., & Plimmer, B. (2016). Creating 360° educational video: A case study. Proceedings of the 28th Australian conference on computer-human interaction (s. 34–39). New York: ACM. https://doi.org/10.1145/3010915.3011001

Koellner, K., Jacobs, J., Borko, H., Schneider, C., Pittman, M.E., Eiteljorg, E., Bunning, K., & Frykholm, J. (2007). The problem-solving cycle: A model to support the development of teachers’ professional knowledge. Mathematical Thinking and Learning, 9(3), 273–303. https://doi.org/10.1080/10986060701360944

Le, Q. T., Pedro, A., & Park, C. S. (2014). A social virtual reality-based construction safety education system for experiential learning. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 79(3–4), 487–506. https://doi.org/10.1007/s10846-014-0112-z

Lewis, C., Perry, R., & Friedkin, S. (2013). Lesson study as action research. In S. Noffke & B. Somekh (Eds.), The SAGE handbook of educational action research (s. 142–154). London: SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9780857021021.n14

Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-2-181

Murata, A. (2011). Introduction: Conceptual overview of lesson study. In L. C. Hart, A. Alston, & A. Murata (Eds.), Lesson study research and practice in mathematics education (s. 1–12). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9941-9_1

Naone, E. (2007). Virtual labor lost – MIT technology review. Dostupné z http://www.technologyreview.com/news/409147/virtual-labor-lost/

Pea, R. et al. (2004). The diver project: Interactive digital video repurposing. IEEE multimedia, 11(1), 54–61. https://doi.org/10.1109/MMUL.2004.1261108

Reyna, J. (2018). The potential of 360-degree videos for teaching, learning and research. Proceedings of INTED2018 conference (s. 1448–1454). Valencia: IATED. https://doi.org/10.21125/inted.2018.0247

Roche, L., & Gal-Petitfaux, N. (2017). Using 360° video in physical education teacher education. Proceedings of the society for information technology & teacher education international conference (s. 3420–3425). Austin: Association for the Advancement of Computing in Education.

Roth, K., Wilson, C., Taylor, J., Hvidsten, C., Stennett, B., Wickler, N., Kowalski, S., Numedahl, P., & Bintz, J. (2015). Testing the consensus model of effective PD: Analysis of practice and the PD research terrain. Colorado Springs: BSCS.

Samková, L. (2016). Didaktické znalosti obsahu budoucích učitelů 1. stupně základní školy před studiem didaktiky matematiky. Scientia in Educatione, 7(2), 71–99. https://doi.org/10.14712/18047106.254

Samková, L. (2018). Concept cartoons as a representation of practice. In O. Buchbinder & S. Kuntze (Eds.), Mathematics teachers engaging with representations of practice (s. 71–93). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70594-1_5

Sheikh, A., Brown, A., Evans, M., & Watson, Z. (2016). Directing attention in 360-degree video. Paper presented at IBC 2016 Conference, Amsterdam, Nizozemsko. https://doi.org/10.1049/ibc.2016.0029

Sherin, M. G. (2004). New perspectives on the role of video n teacher education. In J. Brophy (Ed.), Using video in teacher education (pp. 1–27). Amsterdam: Elsevier.

Sherin, M. G. (2007). The development of teachersʼ professional vision in video clubs. In R. Goldman, R. Pea, B. Barron, & S. J. Derry (Eds.), Video research in the learning sciences (s. 383–396). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Sonnleitner, M., Prock, S., & Dietl, D. (2018). Die Beteiligten informieren – aber wie?: Informationsschreiben und Einwilligungserklärungen konkret. In M. Sonnleitner, S. Prock, A. Rank, & Kirchhoff, P. (Eds.), Video- und Audiografie von Unterricht in der Lehrerinnenbildung (s. 145–173). Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Stará, Š. (2019). Virtuální třída pomůže studentům naučit se učit. Dostupné z http://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2156

Švecová, Z. (2011). Virtuální hospitace: zkušenosti z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. In T. Janík, E. Minaříková (Eds.), Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, výzkum, aplikace (s. 94–101). Brno: MU.

Tang, A., & Fakourfar, O. (2017). Watching 360° videos together. In Proceedings of the 20170020CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (s. 4501–4506). New York: ACM. https://doi.org/10.1145/3025453.3025519

Vondrová, N. (2019). Lesson study, enhanced with video-based tasks, in the education of mathematics teachers: Lesson study in the middle. In T. Janík, I. M. Dalehefte, & S. Zehetmeier (Eds.), Supporting teachers: Improving instruction. Examples of research-based teacher education (s. 129–151). Münster: Waxmann.

Vosmeer, M., & Schouten, B. (2014). Interactive cinema: Engagement and interaction. In A. Mitchell, C. Fernández-Vera & D. Thue (Eds.), International conference on interactive digital storytelling (s. 140147). Switzerland: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-12337-0_14

Webel, C., Conner, K. & Zhao, W. (2018). Simulations as a tool for practicing questioning. In O. Buchbinder & S. Kuntze (Eds.), Mathematics teachers engaging with representations of practice (s. 95–112). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70594-1_6

Wiecha, J., Heyden, R., Sternthal, E., & Merialdi, M. (2010). Learning in a virtual world: Experience with using second life for medical education. Journal of Medical Internet Research, 12(1), 1–17. https://doi.org/10.2196/jmir.1337

Yamashita, Y. & Taira, N. (2016). Presentation skills training by using a 360 degree camera. In G. Veletsianos (Ed.), Proceedings of EdMedia 2016 World conference on educational media and technology (s. 1381–1384). Vancouver: Association for the Advancement of Computing in Education.

Metriky

0


1122

Views

562

PDF views