Zkušenostně reflektivní učení a komfortní zóna

Roč.21,č.3(2011)

Abstrakt

Článek pojednává o problematice zkušenostně reflektivního učení. Předně se zaměřuje v této problematice na diskuzi týkající se konceptu komfortní zóny. Překračuje obvyklý rámec tuzemského vymezení konceptu komfortní zóny a reflektuje jej z pohledu zkušenostně reflektivního učení ve světě. Na závěr poukazuje na možné paralely konceptu komfortní zóny a teorií Lewina. Celkově se článek soustřed’uje na témata, která pomáhají rozšířit a prohloubit pohled na problematiku komfortní zóny.


Klíčová slova:
zkušenostně reflektivní učení; komfortní zóna; teorie osobnosti K. Lewina; zážitková pedagogika
Metriky

1386

Views

681

PDF views