Impact of the Bologna process two-cycle implementation on teacher education in the Czech Republic

S. Bendl, H. Voňková, M. Zvírotský

Abstrakt

V důsledku implementace Boloňského procesu byla v České republice rozdělena pětiletá magisterská studia učitelství na tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium. Cílem tohoto článku je popsat vývoj strukturace studia učitelství v České republice a uvést výsledky výzkumného šetření názorů akademických pracovníků a studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na tuto strukturaci. V první a druhé části jsou shrnuty cíle Boloňského procesu a ohlasy na strukturaci studií v obecné rovině. Ve třetí části je analyzována strukturace studií od jejího zavedení do právního řádu České republiky až po současnou úspěšnou akreditaci neděleného studia na jedné z pedagogických fakult a postupnou tendenci k opětovnému zavádění nedělených studií učitelství. Ve čtvrté části příspěvku jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření. Ukázalo se, že přibližně devět z deseti akademických pracovníků v roce 2006 nesouhlasilo se zavedením strukturovaného studia na fakultě a že v průběhu času nedošlo k významné změně jejich názorů. Navíc více než šedesát procent akademických pracovníků nesouhlasí s paralelní existencí obou typů studií. Oproti akademickým pracovníkům preferují studenti strukturovaná studia (7:3). Většina studentů bakalářského studia hodlá pokračovat v navazujícím magisterském studiu, což poukazuje na to, že dělení do dvou cyklů je více méně formální záležitostí.

Bibliografická citace

Bendl, S., Voňková H., & Zvírotský, M. (2013). Impact of the Bologna process two-cycle implementation on teacher education in the Czech Republic. Pedagogická orientace, 23(6), 767–785. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-6-767

Klíčová slova

vzdělávání učitelů; Boloňský proces; strukturované studium; bakalářské studium; magisterské studium

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bendl, S., & Voňková, H. (2011). Hodnocení strukturovaného studia učitelství studenty Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty. In O. Kaščák & B. Pupala (Eds.), Škola – statický element v sociálnej dynamike (pp. 200–206). Bratislava: Iura Edition.

Bendl, S., Voňková, H., & Zvírotský, M. (2013). The Bologna process and teacher training in the Czech Republic: Opinions of academic staff and students about the two-cycle system implementation at the Faculty of Education of Charles University in Prague. The New Educational Review, 11(2), 301–312.

Bologna Declaration (1999). Retrieved from http://arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokoskolstvo/Bolonjski_proces/bolonjska_deklaracija.pdf

Hník, O. (2012). Jaký model vzdělávání učitelů potřebuje současná škola (z pohledu didaktika literatury). In J. Kohnová, et al., Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (pp. 229–234). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Janík, T. (2012). Učitel a didaktické znalosti obsahu: podmínky utváření a možnosti rozvoje. In J. Kohnová, et al., Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (pp. 213–227). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Kehm, B. M., & Teichler, U. (2006). Which direction for bachelor and master programmes? A stocktaking of the Bologna process. Tertiary Education and Management, 12(4), 269–282. https://doi.org/10.1080/13583883.2006.9967173

Koncepce pregraduální přípravy učitelů základních a středních škol (2005). Materiál Grémia MŠMT ČR. Retrieved from http://aplikace.msmt.cz/AK/koncepce1.htm

Reichert, S. (2010). The intended and unintended effects of the Bologna reforms. Higher Education Management and Policy, 22(1), 99–118. https://doi.org/10.1787/hemp-v22-art6-en

Sokol, J. (2011). Boloňská reforma po deseti letech. Aula, 19(1), 17–19.

Stehlík, M. (2011). Boloňský proces – prospěl, nebo uškodil českým vysokým školám? Strukturované studium po deseti letech. Aula, 19(1), 19–20.

Šťastná, V. (2011). Boloňský proces – prospěl, nebo uškodil českým vysokým školám? Strukturované studium po deseti letech. Aula, 19(1), 20–24.

Štech, S. (2011). Boloňský proces: nutný proces adaptace, nebo trojský kůň neoliberálních změn vysokoškolského vzdělávání. Aula, 19(1), 25–30.

The Bologna Declaration on the European Space for Higher Education: An Explanation (2010). Retrieved from http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf

The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report (2012). Retrieved from http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf

Zákon č. 147 ze dne 4. dubna 2001, který se mění zákon č. 111/1999 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb.

Zápis č. 05–07 ze zasedání Akreditační komise 20.–21. listopadu 2007, Brandýs nad Labem. Retrieved from http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/034_zapis_ak_05_2007.pdf

Zápis č. 05–11 ze zasedání Akreditační komise 21.–23. listopadu 2011, Litomyšl. Retrieved from http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/321/zapis_ak_05_2011.pdf

Zápis č. 01–13 ze zasedání Akreditační komise 4.–6. února 2013. Retrieved from http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/448/zapis_ak_01_2013.pdf

Zápis č. 02–13 ze zasedání Akreditační komise 15.–17. dubna 2013, Hejnice. Retrieved from http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/464/zapis_ak_02_2013.pdf

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-6-767


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Initial Science Teacher Education in Portugal: The Thoughts of Teacher Educators About the Effects of the Bologna Process
Laurinda Leite, Luís Dourado, Sofia Morgado
Journal of Science Teacher Education  ročník: 27,  číslo: 8,  první strana: 873,  rok: 2016  
https://doi.org/10.1007/s10972-016-9492-1

2. Příprava učitelů v kontextu kontinuální „optimalizace“
Pavel Doulík, Jiří Škoda
Pedagogická orientace  ročník: 24,  číslo: 5,  první strana: 818,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/PedOr2014-5-818

3. International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part B)
Eva Minaříková, Michaela Píšová, Tomáš Janík
ISBN 978-1-78441-669-0  první strana: 379,  rok: 2015  
https://doi.org/10.1108/S1479-368720150000025018Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.