Detaily autora

Skácelová, Zuzana, Česká geologická služba, Erbenova 348, 790 01, Jeseník

  • Vol 14 (2007) - Krystalinikum
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1 : 25 000 Starý Jičín (25-124)
    Abstrakt  PDF