Detaily autora

Houzar, Stanislav, Mineralogicko-petrografi cké oddělení, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno