Detaily autora

Morávek, Rostislav, Přírodovědný ústav, geologické pracoviště, Vlastivědné muzeum, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc

  • Vol 13 (2006) - Kvartér
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska ve Vitošově za období let 2001–2005
    Abstrakt  PDF