Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska ve Vitošově za období let 2001–2005

Roč.13,(2006)

Abstrakt
A number of remarkable geological, tectonic, paleontological and primarily, karst findings were exposed at the significant mined limestone deposit in Vitosov in 2001–2005. Our paper brings processed data concerning the most significant findings found in the course of the above mentioned period of time. Those were, particularly, two so far the biggest caves found at the site, numerous karst cavities and pipes with clay-loam sedimentary fillings, and a number of small vertebrates bones, the age if which was preliminarily determined to 3,5–2,0 million years. Documentary material obtained during the preservation collecting in the limestone quarry in Vitosov can be seen in the collections of the Vlastivedne museum in Olomouc.

Klíčová slova:
Vitosov; limestone; karst; cave
Reference

Černý, R. (1996): Závěrečná zpráva Vitošov, č.úk.1/94. – MS, Vápenka Vitošov, s.r.o.
Koverdynský, B. (1993): Geologické problémy silesika. – In: Přichystal, A. – Obstová,V. – Suk, M. (Eds): Geologie Moravy a Slezska, 31-40. MZM a SGU PřF MU. Brno.
Koverdynský, B. et al. (1997): Geologická mapa 1:50000, list 14-43 (Mohelnice) a vysvětlující text. – MS ČGS. Praha.
Koverdynský, B. – Hladil, J. (1985): Stáří vitošovských vápenců (devon, severozápadní Morava). – Věst. ÚÚG, 60, 1, 1-7. Praha.
Morávek, R. (1998): Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska. – Čas. Ochrana přírody, 53, 5, 138-142. Praha.
Morávek, R. (2001): Záchranný karsologický výzkum těžené vápencové lokality ve Vitošově Závěrečná zpráva výzkumného úkolu za období 1999–2000. – 76 s., MS, Přírod. ústav Vlastivědného muzea v Olomouci. Olomouc.
Morávek, R. (2005): Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000–2005. – Zprávy VMO, 283, 32-60. Olomouc.
Pelíšek, J. (1975): K charakteristice kvartéru u Předmostí nedaleko Přerova na Moravě. – Zprávy VÚO, 177, 3-23. Olomouc.

Metriky

305

Views

256

PDF views