Detaily autora

Fišáková, Miriam Nývltová, Archeologický ústav, v. v .i., Akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 00, Brno

  • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
    OSTEOLOGICKÝ VÝZKUM MATERIÁLU Z POHANSKA – JIŽNÍHO PŘEDHRADÍ (1991–1994): SROVNÁNÍ S RANĚ STŘEDOVĚKÝMI LOKALITAMI
    Abstrakt  PDF