Detaily autora

Lisá, Lenka, Geologický ústav AVČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 – Lysolaje

  • Vol 13 (2006) - Kvartér
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
    Abstrakt  PDF