Detaily autora

Kuda, František, Ústav geoniky AVČR, v.v.i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00