Detaily autora

Břízová, Eva, ČGS, Česká republika

  • Vol 26, No 1-2 (2019) - Kenozoikum
    Organické uloženiny fluviální výplně údolního dna řeky Bečvy u Oseku nad Bečvou a jejich vztah k vývoji sedimentace
    Abstrakt  HTML  PDF