Suchánková, Jana

Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno