Jašková, Vladimíra

Muzeum Prostějovska v Prostějově, náměstí T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov