KONODONTOVÁ BIOSTRATIGRAFIE HÁDSKO-ŘÍČSKÝCH VÁPENCŮ U GRYGOVA

Ondřej Bábek, Petr Sedlák

Abstrakt

Three representative sections of Hády-Říčka Lmst., Líšeň Fm., located near Grygov, Central Moravia, were studied with respect to conodont biostratigraphy, conodont biofacies and carbonate microfacies. A major part of the carbonate unit was deposited within the Lower, Middle and Upper Pa. expansa Zone and presumably also in the lowest part of Si. praesulcata Zone, creating a prominent coarsening upward succession of deeper-water skeletal and intraclastic calcarenites and calcirudites (gravity-flow deposits). Carbonate deposition was interrupted in early Si. praesulcata Zone. Following a long-term hiatus, which developed presumably due to sea-level fall related to Gondwana glaciation, the overlying skeletal-peloidal calcarenites started to be deposited in latest Si. sandbergi Zone or earliest Lower Si. crenulata Zone. Carbonate sedimentation persisted in the area at least to the latest part of Si. isosticha - Upper Si. crenulata or the earliest part of Lower Gn. typicus Zone.

Bibliografická citace

Bábek, O., & Sedlák, P. (2016). KONODONTOVÁ BIOSTRATIGRAFIE HÁDSKO-ŘÍČSKÝCH VÁPENCŮ U GRYGOVA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5106

Klíčová slova

Moravian-Silesian basin; Devonian - Carboniferous boundary; conodont biostratigraphy; carbonate microfacies

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Belka, Z. (1985): Lower Carboniferous conodont biostratigraphy in the northeastern part of the Moravia-Silesia Basin. - Acta Geol. Pol., 35/1-2, 33-60. Warszawa.

Dvořák, J. (1991): Geology of the Carbonate Evolution of the Devonian and the Lower Carboniferous near Grygov, Přerov, Sobíšky and Hranice (Northern Moravia). - Scripta Geology, 21, 37-62. Brno.

Herbig, H.-G. - Bender, P. (1992): A Eustatically Driven Calciturbidite Sequence from the Dinantian II of the Eastern Rheinisches Schiefergebirge. - Facies, 27, 245-262. Erlangen.

Kalvoda, J. - Bábek, O. - Malovaná, A. (1999): Sedimentary and Biofacies Records in Calciturbidites at the Devonian-Carboniferous Boundary in Moravia (Moravian-Silesian Zone, Middle Europe). - Facies, 41, 141-158. Erlangen.

Kettner, R. (1933): Zpráva o grygovském devonu u Olomouce. - Čas. Vlast. Spolku mus. V Ol., 46, 10-15. Olomouc.

Sandberg, C.A. (1976): Conodont biofacies of Late Devonian Polygnathus styriacus Zone in Western United States. - Geol. Ass. Can. Spec. Paper No. 15, 171-186.

Sedlák, P. (1999): Biostratigrafie a konodontové biofacie vybraných lokalit svrchnodevonských a spodnokarbonských karbonátů platformního vývoje na střední Moravě. - Dipl. Práce, MS, PřF UP, 57 str. Olomouc.

Van Steenwinkel, M. (1993): The Devonian-Carboniferous boundary: Comparison between the Dinant Synclinorium and the northern border of the Rhenish Slate Mountains. A sequence stratigraphic view. - Ann. Soc. Géol. Belg., 115, 2, 65-681. Bruxelles.