PALEOKRASOVÉ VÝPLNĚ TYPU RUDICKÝCH VRSTEV NA ČEBÍNCE A NA KVĚTNICI

Jiří Otava

Abstrakt

Coarse grained sands from the Králova Cave at Květnica hill and from karstified cavities at the top of the Čebínka hill were analysed. The assemblages of translucent heavy minerals were compared with those present at sands of the Rudice Member, of Lower Badenian sands at Tišnov area and with sandstones of Cenomanian. The comparison reflects identical composition of the observed sands with the sands of Cenomanian and of the Rudice member. The compositional similarity is undoubtledly a reflection of the same source and paleoclimatic conditions of origin. The differences from the Badenian sands are discussed.

The probability of Pre-Cenomanian karstification period, which left cavities now exposed at elevations between 400 and 450 m a.s.l. and filled with Cenomanian sediments, is discussed.

Bibliografická citace

Otava, J. (2016). PALEOKRASOVÉ VÝPLNĚ TYPU RUDICKÝCH VRSTEV NA ČEBÍNCE A NA KVĚTNICI. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5104

Klíčová slova

Cenomanian; paleokarst; heavy minerals assemblages; sands

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bosák, P. et al. (1989): Paleokarst a systematic and regional review. - 725 st. Academia. Praha.

Cicha, I. (1958): Nález křídy v z. části Boskovické brázdy u Lomnice s. Tišnova. - Věst. Ústř. Úst. geol., 33, 6, 443 - 444. Praha.

Kettner, R. (1959): Poznámka k údajnému nalezení křídy u Lomnice sv. od Tišnova. - Věst. Ústř. Úst. geol.,34, 5, 382 - 384. Praha.

Otava, J. (1973): Mapování miocénních ostrůvků na listu Tišnov. - Diplom. práce UJEP Brno. - MS Geofond, Praha.

Žert, B. - Habarta, P. et al. (1969): Závěrečná zpráva Čebín II. - Fond zásob 4991, Praha.