MORFOSTRUKTURNÍ RYSY ČANTORYJSKÉ HORNATINY

Tomáš Pánek

Abstrakt

The paper deals with morphostructural features of Čantoryjská hornatina Mts. Former nappe structure of Silesian unit was rebuilt by complex of neotectonic movements in the late Tertiary and Quaternary. Morphostructural analysis was orientated to investigations of fault scarps, valley patterns, water stream bed gradients and planation surfaces. We can distinguish several morphostructural subunits with different types and intensity of neotectonics. North and northwestern part of the studied area is in contrast with more uplifted ridge between V. Čantoryje Mt. and V. Stoek Mt. Horst-like structures prevail in the northern part, while vault morphostructures are preserved in southern part of Čantoryjská hornatina Mts.

Bibliografická citace

Pánek, T. (2016). MORFOSTRUKTURNÍ RYSY ČANTORYJSKÉ HORNATINY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5095

Klíčová slova

Čantoryjská hornatina Mts.; geomorphology; neotectonic; morphostructural analysis

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Činčura, J. (1967): Príspevok k veku poriečnej rovne v Západných Karpatoch. - Geogr. časopis, 19, 4, 316-326, Bratislava.

Lacika, J. (1993): Morfoštruktúrna analýza Po¾any. - Geografický časopis, 45, 2-3, 233-250, Bratislava.

Lacika, J. (1997): Morfoštruktúry Kremnických vrchov. - Geografický časopis, 49, 1, 19-33, Bratislava.

Lacika, J. - Urbánek, J. (1998): New morphostructural division of Slovakia. - Slovak Geol. Mag., 4, 1, 17-28. Bratislava.

Mazúr, E. (1964): Intermountain basins as a characteristic element in the relief of Slovakia. Geogr. časopis, 16, 2, 105-126, Bratislava.

Mazúr, E. - Činčura, J. (1975): Pověrchnosti vyravnivanija Zapadnych Karpat. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 9, 27-36, Kraków.

Menčík, E. et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - Ústř. Úst. geol. Praha.

Zuchiewicz, W. (1980): The tectonic interpretation of longitudinal profiles of the Carpathian rivers. - Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 50, 311-328.

Zuchiewicz, W. (1981): Morphometric methods applied to the morphostructural analysis of mountaineous topography (Polish Western Carpathians). - Annales Societatis Geologorum Poloniae, 51, 99-116.

Zuchiewicz, W. (1994): Neotectonics of the Polish Carpathians: Fact and doubts. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 17, 29-44, Kraków.

Zuchiewicz, W. (1995a): Selected aspects of neotectonics of the Polish Carpathians. - Folia Quaternaria, 66, 145-204, Kraków.

Zuchiewicz, W. (1995b): Time-series analysis of river bed gradients in the Polish Carpathians: a statistical approach to the studies on young tectonic activity. - Zeitschrift für Geomorph., 462-477, Berlin-Stuttgart.