REKONSTRUKCE PALEOHYDROGRAFIE NA ZÁKLADĚ DATOVÁNÍ SEDIMENTŮ HOLŠTEJNSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS)

Jaroslav Kadlec, Helena Hercman, Tomasz Nowicki, Darryl Granger, Pavel Šroubek, Jimmy F. Diehl

Abstrakt

Large sections in cave deposits are exposed in the Holštejnská Cave in the Moravian Karst. The periods of fluvial activity alternated with periods of speleothem deposition. The study of the genesis and age of these cave deposits poses a clue to the reconstruction of development of the Holštejnská Cave and of local paleohydrographic history. The time of deposition was determined by U-series dating of speleothems, 10Be and 26Al dating of quartz pebbles, radiocarbon dating of charcoal and measurement of paleomagnetic record in both clastic sediments and speleothems. The fluvial sediments were deposited during the Early, Middle and Late Pleistocene in the cave. The age of oldest cave sediment sequence deposited by a subsurface stream indicates that the local hydrographic situation has changed later than 0.8 Ma.

Bibliografická citace

Kadlec, J., Hercman, H., Nowicki, T., Granger, D., Šroubek, P., & Diehl, J. F. (2016). REKONSTRUKCE PALEOHYDROGRAFIE NA ZÁKLADĚ DATOVÁNÍ SEDIMENTŮ HOLŠTEJNSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5088

Klíčová slova

Moravian Karst; Quaternary; Holštejn Cave; sediments; dating

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Glazek, J. - Hercman, H. - Vít, J. (1995): Preliminary 230Th/234U speleothem dating results from the Holštejnská Cave (in Czech, English sum.).- in Cílek, V. (ed.): Underground world.- Knih. Čes. speleol. Spol., Vol. 25: 24-29. Praha.

Glozar, P. (1979): Studium sedimentů vyšší jeskynní etáže mezi Macochou a jeskynní Řečiště.- MS, dipl. práce, UJEP, pp. 55. Brno.

Harmon, R. S. - Thompson, T. - Schwarcz, H. P. - Ford, D. C. (1975): Uranium-series dating of speleothems.- Nat. Speleol. Soc. Bull., 37, 21-33.

Hercman, H. - Lauritzen, S. E. - Glazek, J. - Vít, J. (1997): Uranium-series dating of speleothems from Amaterska and Holstejnska caves, Moravian Karst, Czech Republic.- Proc. 12th Int. Con. Speleol., 45-47. Basel.

Kadlec, J. (1996a): Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface karst stream from Moravian Karst, Czech Republic.- Acta Carsol., XXV, 119-126.

Kadlec, J. (1996b): The Holštejn Valley in the Moravian Karst (in Czech).- in Zatloukal, R. (ed): Speleology in the Holštejn area.- Knih. Čes. speleol. Spol., Vol. 28, 7-12. Praha.

Kadlec, J. (1997): Rekonstrukce sedimentačních procesů v jeskynních systémech severní části Moravského krasu v období kenozoika.- MS, dis. práce, Přír. fak. UK Praha, pp. 149.

Kadlec, J. - Hercman, H. - Nowicki, T. - Glazek, J. - Vít, J. - Šroubek, P. - Diehl, J. F. - Granger, D. (1999): Dating of the Holštejská Cave sediments.- Abs.IIst Nat. Speleol. Cong., 15-18.

Kettner, R. (1960): Morfologický vývoj Moravského krasu a jeho okolí.- Čs. Kras, 12, 47-84.

Nishiizumi, K. - Lal, D. - Klein, J. - Middleton., R. - Arnold, J. R. (1986): Production of 10Be and 26Al by cosmic rays in terrestrial quartz in situ and implications for erosion rates.- Nature (Lond), 319: 134-136.

Otava, J. - Vít. J. (1992): Paleohydrography of the northern tributaries of the Punkva River reconstructed from the analysis of cave sediments (Moravian Karst, Drahany Upland).- Scripta Fac. Sci. Univ. Brun., Geol., 22, 141-156. Brno.

Přibyl, J. (1973): Paleohydrography of the caves in the Moravian Karst (Moravský kras).- Stud. Geog., 28, 1-64.

Smolíková, L. - Kadlec, J. (1993): Interglaciál v holštejnském údolí v Moravském krasu.- Věst. Čes. Geol. Úst, 68, 4, 63-64.

Šroubek, P. - Diehl, J. F. (1995): Paleomagnetic/environmental magnetic study of Moravian Karst cave deposits (in Czech).- in Cílek, V. (ed.): Underground world.- Knih. Čes. speleol. Spol., Vol. 25, 29-30. Praha.

Vít, J. (1990): Asociace těžkých minerálů v sedimentech jeskyní Moravského krasu.- Diplom. práce, MS, MU Brno, pp. 75.

Vít, J. (1996): Fluviální sedimenty severní části Moravského krasu.- MS, dis. práce, , MU Brno, 1-110.

Vít, J. (1997): New researches in the Moravian Karst.- in Bosák. P. (ed.): Czech Speleological Society 1993-1997. - Čes. speleol. Spol., 40-45.

Vít, J. - Zatloukal, R. (1996): Jeskyně Holštejnská (č. 518) - Nezaměstnaných (č. 517). - in Zatloukal, R. (ed): Speleology in the Holštejn area.- Knih. Čes. speleol. Spol., Vol. 28, 7-12. Praha.