NOVÝ SEVEROKOREJSKÝ JADERNÝ TEST A ROLE STANICE VRAC V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU CTBTO

Josef Havíř

Abstrakt

Seismický signál související s jaderným testem provedeným na severokorejském jaderném polygonu dne 6. 1. 2016 byl zaregistrován četnými seismologickými stanicemi po celém světě. Kvalitní seismický záznam byl pořízen také stanicí VRAC provozovanou Ústavem fyziky Země (IPE), která je součástí Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO. Hlavním úkolem činnosti Mezinárodního monitorovacího systému je verifikace dodržování Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Seismická síť zmíněného monitorovacího systému má sestávat ze 170 stanic. Data jsou přenášena do Mezinárodního datového centra (IDC) ve Vídni, kde jsou společně zpracovávána. Za provoz stanic jsou odpovědna tzv. Národní datová centra (NDC). České NDC odpovědné za provoz stanice VRAC bylo zřízeno na Ústavu fyziky Země v Brně. Jeho úkolem je nejen zajištění bezporuchového provozu stanice VRAC, ale také informování Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o významných skutečnostech souvisejících s monitorováním prováděným v rámci CTBTO. Proto bylo zpracování seismických záznamů severokorejského testu provedeno nezávisle také v NDC v Brně. Výsledky zpracování seismických dat ukazují, že epicentrum nově provedeného severokorejského jaderného testu je situováno v těsné blízkosti epicenter předchozích jaderných explozí uskutečněných na území Severní Koreje v letech 2006, 2009 a 2013 na jaderném polygonu Punggye-ri. Hodnoty magnituda mb počítaného z objemových vln (uváděné hodnoty magnituda mb se pohybují od 4,8 podle IDC CTBTO po 5,1 podle seismologické služby USA) ukazují, že exploze z roku 2016 byla pravděpodobně o něco slabší než předešlá jaderná exploze z roku 2013.

Bibliografická citace

Havíř, J. (2016). NOVÝ SEVEROKOREJSKÝ JADERNÝ TEST A ROLE STANICE VRAC V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU CTBTO. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-97

Klíčová slova

seismické monitorování; CTBTO; jaderná exploze; stanice VRAC

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bowers D. – Selby N. D. (2009): Forensic Seismology and the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. – Annu. Rev. Earth Planet. Sci., 37, 209-236. https://doi.org/10.1146/annurev.earth.36.031207.124143

Havíř J. (2013): Záznamy severokorejských jaderných explozí na seismické stanici VRAC. – Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2012, 20, 1-2, 185-187.

Havíř J. – Švancara J. – Otruba J. (2003): Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO. – In: Sborník 12.regionální konference "Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů". Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava , řada stavební, 3, 2, 77-84.

Hoffmann W. – Kebeasy R. – Firbas P. (1999): Introduction to the verification regime of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. – Physics of the Earth and Planetary Interiors, 113, 1-4, 5-9.

Zhang M. – Wen L. (2013): High-precision location and yield of North Korea's 2013 nuclear test. – Geophysical Reserach Letters, 40, 2941-2946.

https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-97


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Rozlišení vzdálených záznamů přirozených zemětřesení a explozí na příkladu severokorejských jaderných testů
Josef Havíř
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 24,  číslo: 1-2,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-57