Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Rozlišení vzdálených záznamů přirozených zemětřesení a explozí na příkladu severokorejských jaderných testů
Josef Havíř
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 24,  číslo: 1-2,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-57