MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „TVRDKOVSKÁ LEČ“ U TVRDKOVA VE VRBENSKÉ SKUPINĚ

Jiří Zimák

Abstrakt

Iron ores of the Lahn-Dill type were mined at several localities near Tvrdkov in the southern part of the Vrbno Group. In the dump material at the locality “Tvrdkovská leč“, the fragments of ores composed mainly of quartz, hematite and magnetite were found. Chlorite, calcite, dolomite-ankerite, muscovite and albite also occur in small quantities in the studied ores. A description of their features is given; EPMA data are tabelled.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „TVRDKOVSKÁ LEČ“ U TVRDKOVA VE VRBENSKÉ SKUPINĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5055

Klíčová slova

Vrbno Group; iron ores; mineralogy; chemistry

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Kleinwächter, M. - Krejčí, O. (1980): Studium minerální parageneze Fe-rud na loisku u Tvrdkova. MS. Práce SVOČ. PřF UJEP Brno 1980. 34 s.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. - Věst.Ústř.Úst.geol., 40, 23-27. Praha.