MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „MARIA TROST“ U HEŘMANOVIC

Jiří Zimák

Abstrakt

At the locality “Maria Trost“ near Heřmanovice in the northern part of the Vrbno Group, the fragments of iron ores of the Lahn-Dill type were found in the dump material. They comprise laminae of ankerite, magnetite, Fe-chlorite, muscovite, quartz, minor calci te, ilmenite and sulphides. Veinlets of calcite and stilpnomelane occur in the ore. Mentioned phyllosilicates, carbonates, ilmenite and monazite-(Ce) have been characterized by EPMA.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „MARIA TROST“ U HEŘMANOVIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5054

Klíčová slova

Vrbno Group; iron ores; mineralogy; petrography

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fojt, B. - Večeřa, J. (2000): Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A.Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků. - Acta Mus.Moraviae, Sci. geol., 85, 3-45. Brno.

Komínek, E. (1955): Geologické poměry území Zlaté Hory (jih) - Heřmanovice. MS. Dipl.práce. PřF MU Brno.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. - Věst. Ústř. Úst. geol., 40, 23-27. Praha.

Rieder, M. et al. (1998): Nomenclature of micas. - Canad. Miner., 36, 905-912.

Večeřa, J. (1991): Toponomie dolů ve Zlatých Horách. In: Sborník referátů ze semináře „Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě", Zlaté Hory 1991, 9-55.