KALCITICKÝ MRAMOR S MAGNETITEM NA LOKALITĚ „MLÝNSKÝ VRCH“ U HEŘMANOVIC

Jiří Zimák

Abstrakt

Low-grade iron ores were mined at several localities near Heřmanovice in the northern part of the Vrbno Group. At the locality „Mlýnský vrch“, the layer of calcite marble with thin magnetite bands occurs in an adit driven in rocks of an epizonally metamo rphosed volcano-sedimentary complex composed mainly of basic metatuffs (often calcareous) and phyllites.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). KALCITICKÝ MRAMOR S MAGNETITEM NA LOKALITĚ „MLÝNSKÝ VRCH“ U HEŘMANOVIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4992

Klíčová slova

Vrbno Group; marbles; basic metatuffs; iron ores; magnetite

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fojt, B. - Kruťa, T. - Skácel, J. (1970): Mineralienparagenese im nordöstlichen Teil des Altvatergebirges (Hrubý Jeseník, Hohes Gesenke, ČSSR). - Práce odb. přír. věd Vlast. úst. Olomouc, 18, 1-63. Olomouc.

Kruťa, T. (1973): Slezské nerosty a jejich literatura. Brno.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. - Věst. Ústř. Úst. geol., 40, 23-27. Praha.

Zimák, J. (2000): Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě „Drakov“ u Heřmanovic. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 108-110. Brno.