ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI STABILIZACE JEZÍRKA NETOPÝRKY V BRNĚ

Tomáš Kuchovsky, Jitka ŠŠťastná

Abstrakt

The occurence of the Netopýrky landfill in the NW periphery of the Brno city significantly affects surrounding environment. One of the most significant is the impact on the terrain morphology. Changes in ground surface level have induced the periodic presence of one or two ponds. The article deals with the origin of the ponds and their expected trend in future.

Bibliografická citace

Kuchovsky, T., & ŠŠťastná, J. (2016). ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI STABILIZACE JEZÍRKA NETOPÝRKY V BRNĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4971

Klíčová slova

geological setting; landfill; pond; hydrologic equation; evaporation

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže

Fürych, V. (2000): Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu a hodnocení rizikovosti skládky Brno Komín – skládka Netopýrky. – MS GEOMIN Jihlava. Jihlava.

Tomlain, J. (1965): Priestorove a časove rozloženie výparu z povrchu pôdy na území ČSSR. – Geografický časopis17, 3, 240 – 252. Praha.