TĚŽKÉ MINERÁLY VE ZDIVU ZŘÍCENINY HRADU OBŘANY A OKOLNÍCH HORNINÁCH (HOSTÝNSKÉ VRCHY)

Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček, Jiří Janál

Abstrakt

In the building material of „Obřany“ ruin (14th century) in the Hostýn Hills were found except predominating local sediments (sandstones, siltstones and conglomerates of the Rača Unit of the Magura Nappe) also overburnt stones. Provenance of all stones used as building material in the „Obřany“ ruin was studied by heavy mineral analysis method. The results indicate that local roks participated on a genesis of overburnt stones and that sandstones in the ruin stonework are of local provenance too.

Bibliografická citace

Kropáč, K., Dolníček, Z., & Janál, J. (2016). TĚŽKÉ MINERÁLY VE ZDIVU ZŘÍCENINY HRADU OBŘANY A OKOLNÍCH HORNINÁCH (HOSTÝNSKÉ VRCHY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4935

Klíčová slova

Rača Unit; Hostýn Hills; heavy minerals; overburnt stones; petroarchaeology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Gilíková, H. – Otava, J. – Stráník, Z. (2002): Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov. – Geol. výzk. Mor. a Slez. v r. 2001, 9, 26–29. Brno.

Švestka, J. (1996): Antropogenní součásti šlichových vzorků. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995, 3, 174–175. Brno.