STANOVENÍ KVANTITATIVNÍHO ZASTOUPENÍ MINERÁLŮ V HORNINÁCH - METODA RTG PRÁŠKOVÉ DIFRAKCE NA PŘÍKLADU OLIVÍNU

Václav Vávra, Radovan Tvrdý

Abstrakt

XRD internal standard method was applied to quantitative phase analysis of olivine in rocks. The calibration mixtures with fluorite as internal standard combined with glass and corundum as diluents were used. The linear regression analysis were applied on seven verify mixtures. The absolute error of olivine determination varies from 1.1 % to 18.4 % (average 6.6 %, standard deviation 5.8 %). The presented method is applicable on the large sets of rock samples.

Bibliografická citace

Vávra, V., & Tvrdý, R. (2016). STANOVENÍ KVANTITATIVNÍHO ZASTOUPENÍ MINERÁLŮ V HORNINÁCH - METODA RTG PRÁŠŠKOVÉ DIFRAKCE NA PŘÍKLADU OLIVÍNU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4909

Klíčová slova

X-ray diffraction; internal standard method; olivine rocks

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dudek, A. - Fediuk, F. - Palivcová, M. (1962): Petrografické tabulky. - ČSAV, Praha.
Fiala, J (1994): Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza. - In Smrčok, L. (ed.): Difrakcia na polykryštalických látkach, Bratislava.
Vávra, V. (2001): The mothod of internal standard in quantitative phase analysis oh fly ashes and their composites. - Bull. Czech Geol. Sur., 76, 2, 107-111. Praha.
Zevin, L.S. - Kimmel, G. (1995): Quantitative X-ray diffractometry. - Springer, New York.