TYPOLOGIE ZIRKONU Z VÝSKYTU HORNIN DURBACHITOVÉ SÉRIE V OKOLÍ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Marek Dosbaba, Petr Sulovský

Abstrakt

Typological study on zircon grains from an occurrence of durbachite series rocks in the vicinity of Nové Město na Moravě revealed distinct similarity with other intrusive bodies of this suite in the Bohemian Massif. The most widespread zircon type is S24. I.A. and I.T. yield values 454 and 643, respectively. The whole suite seems thus to fall into a field of hybrid granites of crustal + mantle origin (Pupin 1980). This result is in good agreement with the theory of mixed origin of durbachites, postulated by Holub (1997).

Bibliografická citace

Dosbaba, M., & Sulovský, P. (2016). TYPOLOGIE ZIRKONU Z VÝSKYTU HORNIN DURBACHITOVÉ SÉRIE V OKOLÍ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4900

Klíčová slova

Moldanubicum; durbachite series; zircon typology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Holub, F. V. (1997): Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif: Petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation. - Sbor. geol. Věd., 31, 5-26. Praha.
Holub, F. V. - Cocherie, A. - Rossi, P. (1997): Radiometric dating of granitic rocks of the central Bohemian Complex (Czech Republic): constraints on the chronoly of thermal and tectonic events along the Moldanubian-Barrandian boundary. - Earth & Planetary Sciences., 325, 19-26. Paris.
Kalášek, J. - Weiss J. (1957): Zpráva o přehledném geologickém mapování svratecké antiklinály pro generelní mapu list Česká Třebová. - Zpr. geol. Výzk. v roce 1956, 76-78. Praha.
Král, L. (2002): Distribuce akcesorických minerálù v horninách a říčních sedimentech v oblasti třebíčského masívu. - MS Diplomová práce, Katedra mineralogie, petrologie a geochemie PřF MU. Brno.
Plhal, J. - Pluskal, O. - Duda, V. - Burian, K. (1967): Závěrečná průzkumná zpráva na ložisku Petrovice. - MS, Geam Dolní Rožínka. P-23.
Pupin, J.P. (1980): Zircon and granite petrology. - Contrib. Mineral. Petrol., 73, 207-220.