VULKANOKLASTIKA V PAVLOVICKÉM SOUVRSTVÍ ŽDÁNICKÉ JEDNOTKY

Slavomír Nehyba, Zdeněk Stráník

Abstrakt

Tephrostratigraphical study of volcaniclastic rocks within the deposits of Pavlovice Formation (Eggenburgian? –Karpatian) proved that they represent distal fallout tephra. The studies of volcanic glass, volcanic zircon and geochemistry of the bulk rock (trace elements, REE) revealed that the parental volcanism was acidic calc–alcaline volcanism of the volcanic arch. Studied volcaniclastic rocks are strongly altered (secondary/postdepositional processes).

Bibliografická citace

Nehyba, S., & Stráník, Z. (2016). VULKANOKLASTIKA V PAVLOVICKÉM SOUVRSTVÍ ŽDÁNICKÉ JEDNOTKY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4889

Klíčová slova

Outer Carpathian Flysch Belt; Neogene; tephrostratigraphy; acidic calc–alcaline source Volcanism; distal fallout tephra

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dopita, M. – Králík, J. (1977): Uhelné tonsteiny ostravsko–karvínského revíru. – VŠbáňská; 1–213. Ostrava.

Forgáš, J. et al. (1968): Subsequent and final volcanism in the West Carpathians (Central–Slovakia region). – Int. Geol. Congress, Rep. of XXIII. session, 5; 133–138. Praha.

Kaličiak, M. – Konečný, V. – Lexa, J. (1989): Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike. – Geol.Práce, Spr., 88; 79–103. Bratislava.

Kováč, M. – Michalík, J. – Plašienka, D. – Maťo, Ľ. (1993): Alpínský vývoj Západných Karpát. – Scripta MU Brno; 1–53. Brno.

Kowallis, B.J. – Christiansen, E.H. (1990): Applications of zircon morphology: correlation of pyroclastic rocks and petrogenetic dinferences. – Abstracts of field conference and workshop on tephrochronology, Mammoth Hot Springs, June 1990; 25. Wyoming.

Krhovský, J. – Bubík, M. – Hamršmíd, B. – Šťastný, M. (1995): Lower Miocene of the Pouzdřany unit, the West Carpathian Flysch belt, Southern Moravia. – Knihovnička ZPN, 16, 73–83. Hodonín.

LeMaitre, R.W. (1985): A proposal by the IUGS subcommision on the systematics of igneous rocks for chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali silica (TAS) diagram. – Australian Jour.of Earth Sci., 243–255. Sydney.

Lexa, J. – Konečný, V., – Kaličiak, M. – Hojstrišová, V. (1993): Distribucia vulkanitov karpatopanonského regiónu v priestore a ščase. – In Rakús, M. – Vozár, J. (eds.): Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát. Bratislava.

Lexa, J. – Konečný, V. (1979): Relationship of the Carpathian volcanic arc to the geodynamic evolution of the Pannonian basin. – Geodynamic investigations in Czechoslovakia; 231–235. Bratislava.

Nehyba, S. (1997): Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic. – Bull. Of Czech Geol.Survey, 72, 4, 313–327. Praha.

Nehyba, S. – Roetzel, R. (1999): Lower Miocene volcaniclastics in South Moravia and Lower Austria. – Jb.Geol.Ges. Wien, 141/4. Wien.

Pearce, J.A. – Harris, N.B.W. – Tindle, A.G. (1984): Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. – J.Petrol., 25, 956–983. Oxford.

Pokorný, V. (1961): K mikrobiostratigrafickému členění „hustopešských slínů“ v okolí Trkmance a Zaječí (Ždánická jednotka, jižní Morava). – Časopis pro min. a geol., 6, 3, 305–315. Praha.

Poldervaart, A. (1950): Statistical studies of zircon as a criterion in granitization. – Nature, 165, 574–575. London,NewYork.

Pupin, J.P. (1980): Zircon and Granite Petrology. – Contr.Mineral.Petrology, 73, 207–220. Berlin, New York.

Pupin, J.P. (1985): Magmatic zoning of hercynian granitoids in France based on zircon typology. Schweiz. mineral.petrogr.Mitt., 65, 29–56. Zürich.

Slávik, J.et al. (1968): Tectonics and subsequent volcanism in the western part of East Carpathians. Int. Geol. Congress, Rep. of XXIII Sess., 2; 61–71. Praha.

Stráník, Z. (1983): Outer Carpathians in South Moravia. – In Samuel, O. – Gašparikova, V. (eds.): European Colloquy on Micropaleontology (excursion guide): Konferencie, Sympózia, Semináre, Geologický ústav D. Štúra, Bratislava, 167–175.

Stráník, Z. et al. (1980): Revize paleogenního autochtonního pokryvu platformy, pouzdřanské a ždánické jednotky. – MS, Archiv Ústř. úst. geol. Praha.

Stráník, et al. (1982): Vysvětlující text k základní geologické mapě 1:25.000 list 34–214 Hustopeče. – MS, Archiv Ústř. úst. geol. Praha.

Stráník, Z. – Menčík, E. – Eliáš, M. – Adámek, J. (1993): Flyšové pásmo Západních Karpat, autochochtonní mesozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku. – In Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds.): Geologie Moravy a Slezka, MZM, PřF MU, 107–122. Brno.

Winchester, J.A. – Floyd, P.A. (1977): Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. – Chem.Geol., 20, 325–343.

Winter, J. (1984): Identifizierung von Keratophyr–Horizontendurch Tracht und Habitus ihrer Zirkone (Unterdevon, Rheinisches Schiefergebirge). – Z.dt.geol.Ges., 135, 2, 501–527. Hannover.