Petrofaciální analýza permokarbonských sedimentů v jižní části boskovické brázdy a výskytu u Zöbingu (Dolní Rakousko)

Lubomír Maštera, Slavomír Nehyba

Abstrakt

Petrofacial analyses of Early Paleozoic (Stephanian–Autunian) deposits of the Boskovice basin (Czech Republic) and locality Zöbing (Austria) were used for better description of the provenance and also to confirm or exclude possible existence of common basin. Significant differences in petrography of studied sandstones did not support the hypothesis about continuation of the Boskovice basin towards the south up to the area of today´s Lower Austria.

Bibliografická citace

Maštera, L., & Nehyba, S. (2016). Petrofaciální analýza permokarbonských sedimentů v jižní části boskovické brázdy a výskytu u Zöbingu (Dolní Rakousko). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4695

Klíčová slova

Early Paleozoic; terrestrial deposits; basin extent

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dickinson, W. R. (1970): Interpreting detrital modes of graywacke and arkose. – J. Sed. Petrology, 40, 2, 695–707, Tulsa.
Dickinson, W. R. – Suczek, Ch. A. (1979): Plate tectonics and sandstone composition. – Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull., 63, 12, 2164–2182, Tulsa.
Dickinson, W. R. et al. (1983): Plate settings and provenance of sand in modern ocean basins. – Geology, 8, 82–86, Boulder.
Dickinson, W. R. (1990): Clastic Petrofacies. – In: Miall, A. D. (1990): Principles of Sedimentary Basin Analysis. 1–664, Springer Verlag. New York.
Einsele, G. (1992): Sedimentary basins. 1–648, Springer Verlag. Berlin.
Ingersoll, W. R. (1990): Actualistic Sandstone Petrofacies: Discriminating Modern and Ancient Source Rocks. – Geology, 18, 733–736. Boulder.
Jaroš, J. – Mísař, Z. (1967): Problém hlubinného zlomu boskovické brázdy. – Sbor. geol. Věd. Geol., 12, 131–147.
Malý, L. (1978): Říční a deltová sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi. - Sbor. III. uhel. geol. konf. přírod. fak. UK, 109–111. Praha.
Vasicek, W. (1977): Das Jungpaläozoikum von Zöbing. – Exkursionen Jungpaläozoikum & Mesozoikum Österreich, Österr. Paläont. Ges., 1–21.
Zuffa, G. G. (1980): Hybrid Arenites: Their Composition and Classification. – J. Sed. Petrology, 1, 21–29. Tulsa.
Zuffa, G. G. (1985): Optical analyse of arenites: influence of metodology on compositional results. – In: Zuffa, G. G. (ed.): Provenance of arenites, 165–189, D. Riedel Publishing Company. Dordrecht.