POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ KLASICKÝCH ANALYTICKÝCH METOD S METODOU PŘENOSNÉ RENTGEN-FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETRIE NA MAPOVÝCH LISTECH 1 : 25 000 BRNO-SEVER A MOKRÁ-HORÁKOV

Ilja Knésl, Vratislav Pecina, Jan Buda, Igor Jan Dvořák

Abstrakt

New subchapter Geochemistry of soil cover in the chapter of the Geochemistry examines geochemical character of the forestry soils or soils that are not agriculturally used. For displaying of the results of the geochemical character of soils is best to use contour maps. For creating of contour maps is need for a large number of samples. The conventional laboratory methods of analysis are very expensive and consumed time. In addition to analysis performed conventionally laboratory methods FAAS, HGAAS and stationary XRF, these samples were analysed by the portable XRF spectrometer Alpha 4000 too. An accuracy of the portable XRF measurement was verified in five geo-referenced materials. Method of the portable XRF against to conventional laboratory methods is quick and cheap. Creating of the geochemical maps of soils 1 : 25,000 is needed to cover the whole map sheet regular grid sampling points. The results show that not all elements are measured with the same reliability. Therefore, it is appropriate to measure of the portable XRF to analyse by conventional laboratory methods about 10% of the total number of samples collected to evaluate the reliability the results.

Bibliografická citace

Knésl, I., Pecina, V., Buda, J., & Dvořák, I. (2013). POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ KLASICKÝCH ANALYTICKÝCH METOD S METODOU PŘENOSNÉ RENTGEN-FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETRIE NA MAPOVÝCH LISTECH 1 : 25 000 BRNO-SEVER A MOKRÁ-HORÁKOV. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1573

Klíčová slova

soil geochemistry, portable XRF, accuracy, geo-referenced materials

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Gilíková, H. – Hladil, J. (eds) – Bubík, M. – Černý, J. – Buriánek, D. – Dvořák, I. – Faměra, M. – Havíř, J. – Hrdličková, K. – Kalvoda, J. – Konečný, F. – Kociánová, L. – Kováčik, M. – Kryštofová, E. – Krumlová, H. – Kumpán, T. – Kunceová, E. – Maštera, L. – Melichar, R. – Müller, P. – Nehyba, S. – Otava, J. – Pecina, V. – Pecka, T. – Tomanová Petrová, P. – Poul, I. – Poulová, D. – Rez, J. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Slobodník, M. – Šikula, J. – Šrámek, J. – Večeřa, J. – Vít, J. – Weiner, T. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov. – MS ČGS, Praha.

Hanžl, P. – Melichar, R. (1997): The Brno Massif: A section through the active continental margin or a composed terrane? – Krystalinikum, 23, 33–58.

Hanžl, P. – Čech, S. – Čurda, J. – Doležalová, Š. – Dušek, K. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. – Kycl, P. – Man, O. – Mašek, D. – Mixa, P. – Moravcová, O. – Pertoldová, J. – Petáková, Z. – Petrová, A. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Štěpánek, P. – Večeřa, J. – Žáček, V. (2009): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. – MS ČGS, Praha.

Hanžl, P. (ed.) – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Dolníček, Z. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Rez, J. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. – MS ČGS.

Kováčik, M. – Franců, E. – Geršl, M. – Gürtlerová, P. – Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Janoušek, V. – Krumlová, H. – Knésl, I. – Majer, V. – Pecina, V. (v tisku): Metodické pokyny ke Směrnici pro sestavení Základní geologické mapy ČR 1 : 25 000, IV Geochemie. – MS ČGS.

Pertoldová, J. – Štěpánek, P. (2008): Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000, 2008-2014, číslo úkolu 390000. – Projekt ČGS, 103 s.

Sine (2003): Innov-X Systems Soil Analyzers – Estimated Lower Detection Limits of Metals in Soil. – Innov-X Systems Ltd., Woburn, USA, 1 s.

U.S. EPA (2006): XRF technologies for measuring trace elements in soil and sediment. Niton XLt 700 Series XRF Analyzer. – Innovative technology verifi cation report EPA/540/R-06/004. MS US EPA,Wasington, 197 pp.