SROVNÁNÍ SUBVULKANICKÝCH ŽIL V BRNĚNSKÉM MASIVU A BOSKOVICKÉ BRÁZDĚ

David Buriánek

Abstrakt

Basic subvolcanic rocks in the Brno Massif and Boskovice Furrow can be classified as basalts, basaltic andesites, andesite, alkalic basalts and microdiorites. Rocks from both units show similar geochemical characteristics, which indicate post-collisional withinplate extensional geotectonic settings. Generally show subalkaline affinity and calc-alkaline character sometime with some tholeiitic signatures. Primary mineral assemblage of the studied rocks is aff ected by post-magmatic replacement (chloritization, carbonatization and albitization). Even some samples exhibit K, Rb, Ba depletion and Na enrichment as a consequence of hydrothermal alteration.

Bibliografická citace

Buriánek, D. (2013). SROVNÁNÍ SUBVULKANICKÝCH ŽIL V BRNĚNSKÉM MASIVU A BOSKOVICKÉ BRÁZDĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1556

Klíčová slova

Brno massif, Boskovice furrow, subvolcanic rocks, chemical composition, hydrothermal alteration

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baker, J. A. – Macpherson, C. G. – Menzies, M. A. – Th irlwall, M. F. – Al-Kadasi, M. – Mattey, D. P. (2000): Resolving Crustal and Mantle Contributions to Continental Flood Volcanism, Yemen; Constraints from Mineral Oxygen Isotope Data. – Journal of Petrology, 41(12), 1805–1820. DOI: 10.1093/petrology/41.12.1805

Boynton, W. V. (1984): Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. – In: Henderson, P. (ed.) Rare Earth Element Geochemistry. Elsevier, 63–114. Amsterdam.

Buriánek, D. (2010): Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 22–27. Praha.

Gadas, P. – Gregerová, M. – Krmíček, L. (2007): Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006, 69–72. Brno.

Gregerová, M. (1977): Tmavé žilné horniny brněnského masivu. – MS, rigorózní práce, PřF UJEP. Brno.

Hanžl, P. – Přichystal, A. – Melichar, R. (1995): Th e Brno massif: volcanites of the northern part of the metabasite zone. – Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geology, 34, 75–82. Olomouc.

Hanžl, P. et al. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24-322 Blansko. – ČGS Praha. In: Litogeochemická databáze České geologické služby, Praha.

Hanžl, P. – Melichar, R. – Leichmann, J. (eds) (1999): Excursion guide of 4th meeting of the Czech tectonic studies group. – Geolines, 8, 80–96.

Jensen, L. S. (1976): A new cation plot for classifying subalkaline volcanic rocks. – Miscellaneous Paper – Ontario Division of Mines No. 66.

Kratinová, L. (2007): Alterace hornin boskovické brázdy – produkt fosilního hydrotermálního systému? – MS, diplomová práce, PřF MU Brno.

Kretz, R. (1983): Symbols for rock-forming minerals. – American Mineralogist, 68, 277–279.

Leake, B. E. – Woolley, A. R. – Arps, C. E. S. – Birch, W. D. – Gilbert, M. C. – Grice, J. D. – Hawthorne, F. C. – Kato, A. – Kisch, H. J. – Krivovichev, V. G. – Linthout, K. – Laird, J. – Mandarino, J. – Maresch, W. V. – Nickel, E. H. – Rock, N. M. S. – Schumacher, J. C. – Smith, D. C. – Stephenson, N. C. N. – Ungaretti, L. – Whittaker, E. J. W. – Youzhi, G. (1997): Nomenclature of amphiboles. Report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association Commission on New Minerals and Mineral Names. – European Journal of Mineralogy, 9, 623–651.

Leichmann, J. (1996): Geologie und Petrologie des Brunner Massivs. – MS, University of Salzburg., 118 p.

Mitrenga, P. – Rejl, L. (1993): Brněnský masiv. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds): Geologie Moravy a Slezska. – Moravské zemské muzeum, 9–14.

Němec, D. (1995): Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic. – Věstník Českého geologického ústavu, 70, 2, 75–80. Praha.

Pearce, J. A. (1996): A User’s Guide to Basalt Discrimination Diagrams. In: Wyman, D. A. (ed.): Trace Element Geochemistry of Volcanic Rocks: Application for Massive Sulphide Exploration. Short Course Notes 12, 79–113. – Geological Association of Canada. Winnipeg, Manitoba.

Pearce, J. A. – Norry, M. J. (1979): Petrogenetic Implications of Ti, Zr, Y, and Nb Variations in Volcanic Rocks. – Contributions To Mineralogy and Petrology, 69, 33–47. DOI: 10.1007/BF00375192

Přichystal, A. (1993): Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds): Geologie Moravy a Slezska, 59–70. MZM a SGV PřF MU. Brno.

Přichystal, A. (1999): Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998, 6, 120–121. Brno.

Schumacher, J. (1996): The estimation of the proportion of ferric iron in the electron-microprobe analysis of amphiboles. – Canadian Mineralogist, 34, 238–246.

Sun, S. S. – McDonough, W. F. (1989): Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. – In: Saunders, A. D. – Norry, M. J. (eds): Magmatism in ocean basins. Geological Society of London Special Publications, 42, 313–345. DOI: 10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19

Šmejkal, V. (1964): Absolutní stáří některých vyvřelých a metamorfovaných hornin Českého masívu stanovené kalium–argonovou metodou (II. část). – Sborník geologických věd, G, 4, 121–136. Praha.

Wedepohl, K. H. – Baumann, A. (1999): Central European Cenozoic plume volcanism with OIB characteristics and indications of a lower mantle source. – Contributions To Mineralogy and Petrology, 136(3), 225–239. DOI: 10.1007/s004100050534