Detaily autora

Rudenko, Slavomír, Katedra právnych dejín, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko