Engaging Students in Doing Research – Evaluation of the ESP Course Project Learning Outcomes

Roč.13,č.1(2023)

Abstrakt

The current study seeks to examine the learning outcomes of an ESP course project intended for MA students of Management and Human Resources. The project´s aim is to create learning opportunities that are perceived as relevant by students in terms of progress in language proficiency, field subject knowledge, developing professional skills, and personal growth. The main priority is to integrate the current Business English course curriculum (C1) with real-life tasks in real-life settings that are considered authentic and relevant enough to increase student engagement and motivation in learning. The presented study examines the affective learning outcomes (students´ perceptions of the project assignment benefits and the experience of doing research), cognitive outcomes (students´ perceptions of the language and subject knowledge growth), and behavioural ones (skills and engagement). The project evaluation results will be used to enhance students´ satisfaction with the ESP course and improve the project assignment and its procedures.


Klíčová slova:
authentic assessment; ESP; learning outcomes; project-based learning; student satisfaction; student engagement
Biografie autora

Ivana Mičínová

Vysoká škola obchodní v Praze

Ivana Mičínová se věnuje výuce obchodní angličtiny, konkrétně angličtiny pro cestovní ruch, služby v letové dopravě a management na Vysoké škole obchodní (Panevropská univerzita) se sídlem v Praze . Navazuje na své zkušenosti z výuky akademické angličtiny a výzkum akademických dovedností.  V poslední době se zaměřuje na adaptační procesy u studentů bakalářského studia, které souvisejí se strategiemi učení, na metody a formy výuky, které podporují hloubkové přístupy k učení. Ve své dizertační práci se věnovala přístupům k učení v prostředí seminární práce. Doktorské studium absolvovala na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

Reference

Affandi, A., & Sukyadi, D. (2016). Project-based learning and problem-based learning for EFL students’ writing achievement at the tertiary level. Rangsit Journal of Educational Studies, 3(1), 23-40.

Anderson, Terry and Julie Shattuck. (2012). Design-Based Research: A Decade of Progress in Education Research 41, (1).https://doi.org/10.3102/0013189X11428813

Arnó-Macià, E., & Mancho-Barés, G. (2015). The role of content and language in content and language integrated learning (CLIL) at university: Challenges and implications for ESP. English for specific Purposes, 37, 63-73.

Biggs, J. B., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Fourth edition. Open University Press.

Ding et al. (2017).The English for academic purposes practitioner: Operating on the edge of academia. Dudley-Evans, T. (2000). Genre analysis: a key to a theory of ESP?. Ibérica, Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos, 2, 3-11.

Dudley-Evans, T., & St John, M. J. (1998). Developments in English for Specific Purposes. A Multi-Disciplinary Approach. Cambridge: CUP.

Finch, B., & Salzarulo, P. (2011). The customer complaint letter: a student exercise in six sigma. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 9(2), 307-314.

Frank, M., Lavy, I., & Elata, D. (2003). Implementing the project-based learning approach in an academic engineering course. International Journal of Technology and Design Education, 13, 273-288.

Hafner, C., A. & Miller, L. (2019). English in the disciplines: A multidimensional model for ESP course design. Routledge.

Hafner, C., A. & Miller, L. (2021). English in the disciplines: A multidimensional model for ESP course design. Applied Linguistics, 42 (2), 370- 373. https://doi.org/10.1093/applin/amy067

Hans, A., & Hans, E. (2015). A comparative study of English for specific purposes (ESP) and English as a second language (ESL) programs. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL), 3(11), 26-31.

Harmer, N. (2014). Project-based learning: Literature review. Plymouth University, 1-33.

Helms, M. M. (2014) Conscientious Consumerism Project in an Undergraduate Quality Management Class. Journal for Innovative Education, 12 (1), 21˗31. DOI:10.1111/dsji.12022

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations. Software of the Mind.

Mc Graw Hill. Hyland, K., & Jiang, F. K. (2021). Delivering relevance: The emergence of ESP as a discipline. English for Specific Purposes, 64, 13-25.

James, L. T., & Casidy, R. (2018). Authentic assessment in business education: its effects on student satisfaction and promoting behaviour. Studies in higher education, 43(3), 401-415.

Kavlu, A. (2020). The effect of project-based learning on first-year undergraduate students in English for specific purposes (ESP) courses. International Journal of English linguistics, 10(4), 227-239.

Larmer, J., Mergendoller, J., & Boss, S.(2015). Setting the standard for project based learning. ASCD: Alexandria, USA.

Navickienė, V., Kavaliauskienė, D., & Pevcevičiūtė, S. (2015). Aspects of ESP learning motivation in tertiary education. Tiltai, (2), 97-108.

Oliver, B. (2015). Redefining graduate employability and work-integrated learning: Proposals for effective higher education in disrupted economies. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 6(1), 56-65.

Pecková, S. (2021). Aktivity podporující rozvoj nepřímých strategií učení v současných učebnicích francouzštiny pro dospělé studenty. CASALC Review, 11(2). https://doi.org/10.5817/CASALC2021-2-3

Plastia, F., A. (2013). Multimodality in English for specific purposes: Reconceptualizing meaning-making practices. LFE. Revista de Lenguas para Fines Específicos. https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/12246/1/0233536_00019_0017.pdf

Rets, I., Astruc, L., Coughlan, T., & Stickler, U. (2022). Approaches to simplifying academic texts in English: English teachers’ views and practices. English for Specific Purposes, 68, 31-46.

Robinson, P. (1991). Needs Analysis. ESP today. Rodríguez-Peñarroja, M. (2022). Integrating project-based learning, task-based language teaching approach and Youtube in the ESP class: a study on students’ motivation. Teaching English with Technology, 22(1), 62-81.

Smit, U., & Finker, T. (2022). Topicalizing language in CLIL teaching at technical colleges: A micro-level analysis of language-related episodes (LREs). English for Specific Purposes, 68, 102-115.

Smith, G. F., Jung, H., & Zenker, F. (2022). From task-based needs analysis to curriculum evaluation: Putting methodological innovations to the test in an English for academic purposes program. English for Specific Purposes, 66, 80-93.

Swales, J. (1980). ESP: The textbook problem. The ESP Journal, 1(1), 11-23.

Sridharan, B., & Mustard, J. (2015). Authentic assessment methods: A practical handbook for teaching staff. Deakin University.

Šulovská, D. (2016). Designing an ESP Textbook for Political Scientists. CASALC Review, 6 (2). https://journals.muni.cz/casalc-review/article/view/20499.

Šulovská, D., & Serdulová, M. L. (2013). Research into Reading Competence of 1st year University Students. Lingua Viva, 39.

Václavík, L. (2017). To Use or not to Use: Adapting the Textbook for the Course of English for Laboratory Technicians. CASALC Review, 7(1). https://journals.muni.cz/casalc-review/article/view/20461

Wiranegara, D. A. (2019). Designing project-based learning in ESP class. Journal of English for Academic and Specific Purposes (JEASP), 2(2), 25-35.

Wahyudin, A.,Y. (2016). The effect of project-based learning on L2 spoken performance of undergraduate students in English for business class. In Ninth International Conference on Applied Linguistics (CONAPLIN 9) (pp. 42-46). Atlantis Press.

Metriky

0

Crossref logo

0


20

Views